Dyskusja ekspercka

Dlaczego bezkrwawa rewolucja?

John Paul II Memorial Lecture

JP2 Memorial Lectures to cykl wykładów poświęconych zagadnieniom społecznym, które przedstawiane są w świetle nauczania Jana Pawła II. Interesuje nas, w jaki sposób wartości reprezentowane przez myśl chrześcijańską mogą na trwałe wpisać się jako rdzeń rozwiązań politycznych i społecznych. Do wygłoszenia wykładów są zapraszani ludzie odznaczający się chrześcijańsko-demokratyczną wrażliwością, ale niekoniecznie wprost związani z Karolem Wojtyłą. Są to osoby, które wpływają na dyskurs na temat reform społecznych i politycznych.

Szczegóły

Podczas cyklu wykładów w 2019 r. chcemy skoncentrować się wokół aktualnych zagadnień interdyscyplinarnych, w których wyznacznikiem rozważań jest osoba ludzka i współczesny ustrój demokratyczny. Personalizm chrześcijański jak i chrześcijańska moralność opierają się na wizji człowieka zanurzonego we wspólnotach. Charakteryzując ich istotę Jan Paweł II nawiązywał do zagadnień normy personalistycznej oraz kultury jako przestrzeni twórczego funkcjonowania osoby. Dobro osoby ludzkiej jest najważniejszym kryterium również w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym, a także jest wyznacznikiem działań wpływających na kształtowanie się modelu społeczeństwa oraz rzeczywistości instytucjonalnej państwa. Państwo prawa winno wspierać budowanie postaw obywatelskich, umacniać ład publiczny i pokój (Jan Paweł II, Eccle-sia in America, 44).

 

Cykl organizowany jest we wspólpracy z Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie.

 

Panel dyskusyjny "Dlaczego bezkrwawa rewolucja?"

Dyskusja panelowa koncentrowała się na przebiegu procesów demokratyzacji życia społecznego i na przemianach politycznych w krajach dawnego bloku wschodniego. Odnosząc się do oceny roli papieża Jana Pawła II i I pielgrzymki do Polski w zapoczątkowaniu zmian, jakie zaszły w Europie Środkowo-Wschodniej, prelegenci przedstawili odrębne opinie, wychodząc poza schemat utartych interpretacji. W trakcie spotkania została poruszona również kwestia wystąpień robotniczych czy protestów społecznych, w tym antyrządowych, po II wojnie światowej tak w Europie Zachodniej, jak i Wschodniej. Została przedstawiona analiza przyjmowanych sposobów walki: z użyciem siły (zamachy bombowe, porwania – Niemcy, Francja, Hiszpania) oraz strajków robotniczych. Ukazano ewolucję działań aparatu władzy, np. w Polsce: od użycia broni przeciwko demonstrantom (m.in. Poznań, Gdynia, Gdańsk) po negocjacje ze strajkującymi. Zaproszeni prelegenci odnieśli się również do roku 1980 w Polsce i powstania Solidarności oraz roli Kościoła katolickiego.

program

Więcej pod:

https://www.centrumjp2.pl/dlaczego-bezkrwawa-rewolucja-12-czerwca-2019/

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foskal 11, Warszawa

referenci

  • prof. Dariusz Stola
    • prof. Marcin Zaremba
    • dr Przemysław Ruchlewski
kontakt

Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska