Event

Rozległe pole

Projekcja filmu dokumentalnego i dyskusja w Gliwicach

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej serdecznie zapraszają na pokaz filmu dokumentalnego "Rozległe pole" połączony z dyskusją z reżyserką Gerburg Rohde-Dahl.

Szczegóły

Osobista rozprawa autorki z własną tożsamością jako Niemki, wywołana przez berliński Pomnik Pomordowanych Żydów Europy oraz włane wspomnienia z czasów okupacji niemieckiej w Gdyni w latach 1940 – 1945, które zachowała w pamięci jako „najpiękniejsze lata swego dzieciństwa“.

Obserwacje z lat 2003-200, od postawienia pierwszych bloków pomnika, aż do roku po jego otwarciu oraz wiele rozmów z odwiedzającymi prowadzą autorkę do nowych pytań o historię własnej rodziny w czasach nazizmu i o znaczenie pojęcia „winy zbiorowej“ w jej życiu. Równolegle autorka prowadzi rozmowy ze starszą o 12 lat siostrą o ojcu, który był gorącym zwolennikiem narodowego socjalizmu.

Program

18.00

Powitanie, Leszek Szuster, dyrektor MDSM

18.10

Wprowadzenie do filmu dokumentalnego „Rozległe pole”

18.20

Projekcja filmu dokumentalnego „Rozległe pole”

19.30

Dyskusja z udziałem Gerburg Rohde-Dahl

Moderacja: dr Lech Krzyżanowski, historyk, Uniwersytet Śląski

Dyskusja będzie tłumaczona na języki polski.

Informacje dotyczące twórczości Geburg Rohde-Dahl oraz filmu „Ein weites Feld“ na stronie: www.rohdedahl.de

Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej

Koordynacja:

Falk Altenberger

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

Falk.Altenberger@kas.pl

Aleksandra Bernais

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

aleksandra.bernais@haus.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Sala 123A, Budynek nr 3 (Cechownia), ul. Bojkowska 37, Gliwice