Konferencja

Spotkanie na pograniczu

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim wraz z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce organizują V transgraniczną konferencję oraz III polsko-niemieckie forum regionalne.

Szczegóły

Celem konferencji będzie analiza naukowa wyzwań i kryzysów we współczesnej Europie ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Polski (i pogranicza polsko-niemieckiego) w tym procesie. W trakcie Forum natomiast zostanie poddana dyskusji problematyka relacji polsko-niemieckich, zarówno na poziomie europejskim czy krajowym jak i regionalnym czy lokalnym. Problematyka konferencji i Forum będzie traktowana wieloaspektowo stąd z założenia będzie mieć charakter interdyscyplinarny oraz stanie się miejscem spotkania (a może zderzenia) teorii i praktyki. W trakcie obrad zostaną przedstawione polityczne, społeczne i gospodarcze procesy zmian oraz ich konsekwencje zarówno na płaszczyźnie europejskiej czy krajowej jak i regionalnej.

Konferencja jest skierowana nie tylko do ekspertów i przedstawicieli świata nauki, ale także do przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, organizacji okołobiznesowych i organizacji pozarządowych. Planowany jest udział przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich z Polski oraz gości z Niemiec i Ukrainy. Dodatkowym atutem wydarzenia jest to, że odbędzie się ono na terenie pogranicza polsko-niemieckiego. Jest to szczególny obszar bezpośredniego oddziaływania zachodzących zmian. Daje to możliwość zderzenia perspektywy centrum z perspektywa peryferii w zakresie analizowanych zagadnień.

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Gorzów Wielkopolski, ul. Fryderyka Chopina 52, Aula im. prof. S. Kirkora

kontakt

Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska