Wydawca treści

Konferencja
Ausgebucht

Mikroźródła energii odnawialnej jako podstawa energetyki obywatelskiej oraz perspektywy ich rozwoju w Polsce i UE

Basis eines bürgerschaftlichen Energieversorgerungssystems und ein Entwicklungsausblick für Polen und die EU

W dniu 25.06.2016 w Grodnie odbędzie się konferencja „Mikroźródła energii odnawialnej jako podstawa energetyki obywatelskiej oraz perspektywy ich rozwoju w Polsce i UE", organizowanej przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Wydawca treści

Szczegóły

Partnerem konferencji jest Fundacja Konrada Adenauera.

Wydarzenie będzie istotnym głosem w ogólnopolskiej debacie dotyczącej rozwoju źródeł energii odnawialnej i polityki prosumenckiej na obszarach wiejskich w Polsce. Podczas spotkania zostaną poruszone kwestie dotyczące wsparcia obywateli w samodzielnym pozyskiwaniu energii, omówione będą finansowe i techniczne instrumenty wspomagania rozwoju mikroźródeł OZE. Paneliści wskażą perspektywy budowy sektora energii odnawialnej i pożądane kierunki rozwoju polityki prosumenckiej w ujęciu krajowym i przy współpracy z administracją UE.

Swój udział w konferencji potwierdzili Franz Fischler - Komisarz KE ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 1995-2004, prof. Jerzy Buzek - Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii PE, Premier Rządu (1997-2001) oraz pani Agnieszka Kaźmierczak - Dyrektor w Dyrekcji Generalnej ds. Energii w KE. Do udziału w panelach dyskusyjnych zaprosiliśmy również m.in. Pana Krzysztofa Jurgiela - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Krzysztofa Tchórzewskiego - Ministra Energii, Pana Łukasza Hołubowskiego - Prezesa Agencji Rynku Rolnego, Pana Stanisława Kluzę - Wiceprezesa Zarządu p.o. Prezesa Zarządu BOŚ SA oraz Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego - Prezesa NIK.

Uczestnikami konferencji będą urzędnicy Unii Europejskiej (w tym z Parlamentu i Komisji UE zajmujący się energetyką, rolnictwem i rozwojem regionalnym), przedstawiciele Rządu, Sejmu i Senatu RP, przedstawiciele samorządów terytorialnych z obszarów wiejskich (kilkudziesięciu wójtów i burmistrzów), przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji wspierających rozwój energii odnawialnej w kraju.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Partnerami są:

Fundacja Konrada Adenauera

Agencja Rynku Rolnego

Bank Ochrony Środowiska SA

Organizatorem konferencji jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - organizacja pozarządowa działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od ponad 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wsparciu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach edukacyjnych i społecznych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie.

Program (EN)

“Renewable energy micro-sources as a basis of citizens’ energy supply system and their development outlook in Poland and the EU”

25.06.2016 (Saturday)

09:00 - 10:00registration of the Conference participants, coffee break

10:00 - 10:15opening of the Conference: Krzysztof Podhajski, Chairman of the Board of the European Fund for the Development of Polish Villages – Counterpart Fund Foundation – welcoming speech, presentation of the Conference participants/resume of the Foundation

PANEL I - „The EU policy towards the development of renewable energy micro-sources and citizens’ energy supply”

speeches:

10:15 - 10:25Jerzy Buzek, Chairman of the Industry, Research and Energy Committee in the European Parliament - „The renewable energy micro-sources as a basis of citizens’ energy supply system and low-emissions economy”

10:25 - 10:35Agnieszka Kazmierczak, Director at the EC General Directorate for Energy - „The role of the EU policy development for the citizens’ energy supply in the rural areas”

10:35 - 10:55Franz Fischler, European Commissioner for Agriculture, Rural Development and Fisheries (1995-2004) - „The experience of EU countries in supporting the citizens’ energy supply in rural areas”

10:55 - 11:45discussion

PANEL II - „Polityka i perspektywy rozwoju mikroźródeł na obszarach wiejskich w Polsce”

speeches:

12:00 - 12:15Krzysztof Jurgiel, Minister of Agriculture and Rural Development - „The policy of the Polish government for the rural areas vs. the development of citizens’ energy supply”

12:15 - 12:30Krzysztof Tchórzewski, Minister of Energy - „The law regulations for the utilization of energy resources in rural areas”

12:30 - 12:45 Grzegorz Wiśniewski, Chairman of the Renewable Energy Supply Institute

– The micro- and small sources of renewable energy as a security element of the energy supply to rural areas and agriculture, as well as an alternative source of income for farmers”

12:45 – 13:00Łukasz Hołubowski, Chairman of Agricultural Market Agency – “The role of Agricultural Market Agency in the development of citizens energy supply in the rural areas”

13:00 - 13:45discussion

PANEL III - „The support instruments for the development of renewable energy micro-sources in the rural areas”

speeches:

14:45 - 14:55Kazimierz Kujda, Chairman of the Board of the National Fund for Environmental Protection and Water Management - „The role of the National Fund for Environmental Protection and Water Management in the development of citizens’ energy supply in the rural areas”.

14:55 - 15:05Stanisław Kluza, Acting Chairman of the Board of the Bank for Environmental Protection- „The financial instruments for the development of the renewable energy micro-sources”

15:05 - 15:15Mirosław Kowalik, Chairman of the Board of ENEA Ltd (Polish electricity distribution company) - „The development of electrical power grid infrastruc-ture in the rural areas – the present state and the outlook”

15:15 - 15:25Leszek Kuliński, Mayor of Kobylnica Commune - „The role of local self-government in the development suport of the citizens’ energy supply in the rural areas”

15:25 - 16:00discussion

16:00 - 16:10Jerzy Buzek – summing-up of the Conference

16:10 - 16:20Krzysztof Podhajski – closing of the Conference

podziel się

Wydawca treści

dodaj do kalendarza

miejsce

Polska

kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333

Wydawca treści

Wydawca treści

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska