Seminarium

Seminarium europejskie

„Być „Eurokratą” – jak w praktyce wygląda praca w instytucjach związanych z UE? Jak ją zdobyć?

Fundacja Konrada Adenauera oraz Polska Fundacja im. Roberta Schumana zapraszają na wykład z cyklu seminariów europejskich.

Szczegóły

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Seminariów europejskich, którego temat brzmi „Być „Eurokratą” – jak w praktyce wygląda praca w instytucjach związanych z UE? Jak ją zdobyć?” O możliwościach odbycia staży i podjęcia pracy w unijnych instytucjach opowiedzą Iwona Prószyńska oraz Rafał Rudnicki z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej.

Seminaria europejskie to cykl spotkań, odbywających się co dwa tygodnie w poniedziałki, organizowanych przez Polską Fundację im. Roberta Schumana i Fundację Konrada Adenauera, pod patronatem Komisji Europejskiej w Polsce. Do rozmów na tematy ważne dla Unii Europejskiej, jej państw członkowskich i Polski zapraszamy praktyków i ekspertów: dziennikarzy, przedstawicieli ministerstw, think tanków. Na naszych spotkaniach poruszamy kwestie aktualne, często wzbudzające dużo emocji, w ten sposób uzupełniając zajęcia realizowane na uczelniach. Spotkania mają charakter wykładu, zakończonego dyskusją – każdy uczestnik ma szansę zadać naszym gościom interesujące go pytanie.

Zajęcia odbywają się w ramach przedmiotów ogólnodostępnych Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Zajęcia odbywają się wyjątkowo w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce przy ul. Jasnej 14/16a.

Koordynacja:

Agnieszka Jasińska, Polska Fundacja im. Roberta Schumana

a.jasinska@schuman.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Warszawa, ul. Jasna 14/16a

referenci

 • Iwona Prószyńska
  • Rafał Rudnicki
   • Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
    kontakt

    Falk Altenberger

    Falk Altenberger bild

    współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

    Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437