Konferencja

Facing the EU’s future. Challenges and Strategies.

Konferencja na Uniwersytecie Wrocławskim

Zakłąd Europeistyki Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce organizuje dwudniową konferencję pod tytułem "Facing the EU’s future. Challenges and Strategies".

Szczegóły

Czy Unia Europejska zmierza w kierunku ekonomicznego liberalizmu czy utrzymania protekcjonizmu? Jakie instrumenty wspierają wdrażanie gospodarczej i społecznej strategii Unii Europejskiej? Czy państwa członkowskie UE mają wspólną wizję przyszłych procesów integracyjnych w Europie?

Konferencja Facing the EU’s future. Challenges and Strategies ma na celu stworzenie pola do dyskusji na temat aktualnych problemów społecznych w Europie, takich jak: bezrobocie, rynek pracy, inkluzja społeczna, zmiany klimatyczne, energia, terytorialne nierówności pomiędzy państwami członkowskimi, a także regionami w UE, kryzys finansowy i jego wpływ na stosunki międzypaństwowe oraz gospodarkę europejską. Uczestnikami będą urzędnicy szczebla samorządowego, rządowego oraz członkowie Parlamentu Europejskiego, jak i niezależni eksperci i wykładowcy akademiccy z dziedziny, prawa, ekonomii i nauk społecznych.

Kluczowymi tematami konferencji będzie:

• Filozofia i teoria zarządzania gospodarką w UE

• Unia Europejska jako aktor globalny w wymiarze politycznym, ekonomicznym i kulturalnym

• Budowanie gospodarki opartej na wiedzy- szanse i zagrożenia

• Konkurencyjność versus społeczna inkluzja na europejskim rynku pracy

• Unionizacja/ europeizacja lub nacjonalizacja gospodarki i polityk UE

Więcej informacji na temat konferencji oraz informacje dla uczestników dostępne są na stronie Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Koordynacja ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego

dr Joanna Dyduch joanna.dyduch@uni.wroc.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Koszarowa 3, Wrocław

kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437

tematy

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska