Konferencja

Społeczeństwo, władza, media:

mowa nienawiści a inkluzja społeczna

Debata, z udziałem naukowców, przedstawicieli mediów, organów władzy publicznej, środowiska obywatelskiego poświęcona zostanie naturze zjawiska tzw. hejtu - jego przyczynom, zakresowi w życiu publicznym oraz możliwościom przeciwdziałania.

Szczegóły

Okrągły stół odbywa się w ramach projektu "Spotkania na granicy" realizowanego przez Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim i Fundację Konrada Andenauera w Polsce.

Dostrzegalna brutalizacja języka jest zjawiskiem niebezpiecznym, a mechanizmy prewencji i jego zwalczania powinny zostać zaprojektowane i wdrożone wspólnie przez przedstawicieli władzy i społeczeństwa. Szczególne zadanie ciąży w tym zakresie na środowisku akademickim, odpowiedzialnym za wychowanie młodzieży w poszanowaniu zasad demokracji i praw człowieka. Celem okrągłego stołu będzie stworzenie przestrzeni do wymiany poglądów i dobrych praktyk w zakresie budowania inkluzywnego społeczeństwa i zwalczania przejawów nietolerancji.

Wydarzenie adresowane jest w szczególności do studentów, przedstawicieli świata nauki, mediów, przedstawicieli administracja rządowej i samorządowej oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Organizatorem okrągłego stołu jest Zakład Administracji Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Fundacja Konrada Andenauera w Polsce oraz Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich.

Patronat nad okrągłym stołem objęła JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska oraz Wojewoda Lubuski Własydław Dajczak.

Program konferencji dostępny na stronie:

http://ajp.edu.pl/wydarzenia-euincso/2874-okragly-stol-spoleczenstwo-wladza-media-mowa-nienawisci-a-inkluzja-spoleczna.html

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

kontakt

Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437