Wydawca treści

Konferencja

III Rzesza wobec Powstania Warszawskiego

konferencja naukowa

Celem konferencji „III Rzesza wobec Powstania Warszawskiego”, organizowanej w przeddzień 80. rocznicy wybuchu Powstania, jest ukazanie 63 dni walk w Warszawie jako części historii Niemiec i II wojny światowej. Konferencja z udziałem polskich i niemieckich naukowców pozwoli na prezentację stanu badań nad niemiecką reakcją na powstanie i możliwościami ich rozwinięcia i kontynuowania.

Wydawca treści

Szczegóły

Konferencji towarzyszyć będzie prezentacja pierwszego tomu źródeł niemieckich do historii Powstania Warszawskiego „Komendantura Wehrmachtu Warszawa i Grupa Korpuśna von dem Bach. Część 1: 8 marca – 7 sierpnia 1944 r.” w opracowaniu naukowym Norberta Bączyka, Pawła Brudka, Andrzeja Chmielarza i Grzegorza Jasińskiego.

Tom wydany został przez Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; dofinansowanie publikacji przyznała Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

program

konferencja rzeszapowstaniewarszawskie zaproszenie web

PROGRAM KONFERENCJI

 

23 maja (czwartek)

Sala pod Liberatorem

 

17.00-17.15    OTWARCIE KONFERENCJI

dr Paweł Ukielski, (zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, Instytut Studiów Politycznych PAN)

 

17.15-19.00    SESJA I

Zniszczyć opór. Tłumienie Powstania i unicestwienie Warszawy

 

PROWADZENIE: dr Paweł Ukielski, (zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, Instytut Studiów Politycznych PAN)

 

 1. REFERAT: Terror i ludobójstwo w Warszawie

dr Daniel Brewing (Uniwersytet w Aa chen)

 1. REFERAT: Zdławienie Powstania jako zadanie dla Wehrmachtu

dr Paweł Brudek, Muzeum Powstania Warszawskiego)

 1. REFERAT: Niszczenie Warszawy 1939-1945

prof. dr hab. Piotr Majewski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Piotr Narodowej)

 1. DYSKUSJA

 

 

24 maja (piątek)

Audytorium Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

10.00-11.00    SESJA II

Prezentacja tomu pierwszegoa serii „Zródła niemieckie do Powstania Warszawskiego" Komendantura Wehrmachtu Warszawa i Grupa Korpuśna von dem Bach. Część 1:8 marca - 7 sierpnia 1944

 

PROWADZENIE: Rafał Brodacki (Muzeum Powstania Warszawskiego)

 

Wypowiedzi członków zespołu redakcyjnego w składzie: Norbert Bączyk, Paweł Brudek (Muzeum Powstania Warszawskiego)

REFERAT: Archiwalia niemieckie na temat Powstania Warszawskiego. Dezyderaty badawcze Hanna Radziejowska (Instytut Pileckiego w Berlinie)

DYSKUSJA

 

11.00-11.30    PRZERWA KAWOWA

 

11.30-13.00    SESJA IlI

 

Reakcje na wybuch Powstania

 

PROWADZENIE: dr hab. Jacek Sawicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła li)

 

 1. REFERAT: Reakcje na szczytach władzy w III Rzeszy (Berlin)

prof. Stephan Lehnstaedt (Touro University Berlin)

 1. REFERAT: Władze Kraju Warty wobec wybuchu Powstania (Poznań)

dr Paweł Głuszek (Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Poznaniu)

 1. REFERAT: Hans Frank i aparat urzędniczy Generalnego Gubernatorstwa (Kraków)

dr Paweł Kosiński (Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Warszawie)

 

13.00-13.30    PRZERWA KAWOWA

 

13.30-15.00    SESJA IV

 

Powstanie w przekazie informacyjnym i propagandowym

 

PROWADZENIE: dr hab. Jacek Sawicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła li)

 

 1. REFERAT: Propaganda

dr Wojciech Wichert (Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Szczecinie)

 1. REFERAT: Niemieckie środki masowego przekazu o Powstaniu

dr Monika Napora (Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie)

 1. REFERAT: Niemiecki aparat obozowy wobec Powstańców Warszawskich i deportowanych cywilów z Warszawy

dr Piotr Stanek (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych)

 1. DYSKUSJA

 

15.00-16.00    PRZERWA OBIADOWA

 

16.00-17.30    SESJA V

Doświadczenia powstańcze i projekty niemieckiego ruchu oporu

 

PROWADZENIE: prof. dr hab. Jan Rydel (Uniwersytet Jagielloński, przewodniczący Komitetu Sterującego Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność)

 

 1. REFERAT: Konspiracja pod kontrolą? Niemcy wobec kierownictwa Polskiej Armii Ludowej w świetle najnowszych badań

prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski (Muzeum Stutthof)

 1. REFERAT: Próba wykorzystania doświadczeń polskich na rzecz strategii obronnej Niemiec

dr Magnus Pahl (Zentrum fur Militargeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr)

 1. DYSKUSJA I PODSUMOWANIE KONFERENCJI

 

18.00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

dr Paweł Ukielski, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego

podziel się

Wydawca treści

dodaj do kalendarza

miejsce

Muzeum Powstania Warszawskiego

kontakt

Hanna Dmochowska

Hanna Dmochowska bild

public relations, kontakty z mediami, organizacja

Hanna.Dmochowska@kas.de +48 22 845-9335

Wydawca treści

Wydawca treści