Konferencja

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTW I PODREGIONÓW POLSKI 2010

Fundacja Konrada Adenauera oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową zapraszają na konferencję poświęconą prezentacji wynikówszóstej edycji badania pt.: „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2010”.

Szczegóły

11.00

Powitanie i otwarcie konferencji

Marcin Nowicki, Dyrektor Departamentu Badań Regionalnych w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową

Stephan Raabe, Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

11.20

Business Process Offshoring – dziś liczą się koszty, jutro wiedza i najwyższe kompetencje?

dr Eliza Chilimoniuk-Przeździecka, Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

11.40

Wpływ kryzysu światowej gospodarki na inwestycje zagraniczne w układzie globalnym

Adam Żołnowski, Dyrektor PricewaterhouseCoopers Polska

12.00

Inwestycje zagraniczne w Polsce w 2010 r. – czy widoczny jest wpływ kryzysu światowego, czy zarysowały się nowe trendy?

Iwona Chojnowska-Haponik, Dyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

12.20

Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2010”

dr Maciej Tarkowski, Uniwersytet Gdański oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

13.10

Dyskusja – głosy z sali

13.50

Podsumowanie

Marcin Nowicki, Dyrektor Departamentu Badań Regionalnych w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową

14.00

Lunch

Raporty „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2010” dostępne będą nieodpłatnie na konferencji.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji e-mailowo na adres:

anna.hildebrandt@ibngr.pl, Informacja telefoniczna: 058 524 49 00

Koordynacja:

Falk Altenberger

Fundacja Konrada Adenauera

Falk.Altenberger@kas.pl

Marcin Nowicki

Dyrektor Departamentu Badań Regionalnych i Integracji Europejskiej

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

marcin.nowicki@ibngr.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Hotel Marriott Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79

publikacje

Górny Śląsk pozostaje na szczycie rankingu atrakcyjności inwestycyjnej: Kolejna edycja raportu IBnGR i KAS
pokaż więcej

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska