Wydawca treści

Konferencja

Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2014

Prezentacja 10. edycji raportu

Zapraszamy na konferencję i prezentację wyników DZIESIĄTEJ edycji badania „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2014” przeprowadzonego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera.

Wydawca treści

Szczegóły

Program: "ATRAKCYJNOŚĆ I INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTW I PODREGIONÓW POLSKI 2014"

12 grudnia 2014 r.

10.30 Rejestracja uczestników

11.00 Powitanie i otwarcie konferencji

Marcin Nowicki, dyrektor Obszaru Badań Regionalnych i Europejskich w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową

dr Christian Schmitz, dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

11.20 Priorytety rozwoju Polski do 2020 r. – jakich inwestycji potrzebujemy?

Paweł Orłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

11.40 Rozwój energetyki jako atut atrakcyjności inwestycyjnej

Robert Świerzyński, wiceprezes zarządu ENERGA - OPERATOR S.A.

12.00 Inwestycje zagraniczne w Polsce w 2013/14r.

Iwona Chojnowska-Haponik, dyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

12.20 Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2014 – najważniejsze wyniki

dr Maciej Tarkowski, Uniwersytet Gdański oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

12.45 Dyskusja

13.50 Podsumowanie

Marcin Nowicki, dyrektor Obszaru Badań Regionalnych i Europejskich w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową

Raporty „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2014” dostępne będą nieodpłatnie na konferencji.

Konferencja organizowana przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera i dzięki wsparciu ENERGA S.A.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, raport prezentuje kompleksową ocenę atrakcyjności inwestycyjnej województw i podregionów Polski w trzech kategoriach: działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowanej technologicznie. Na podstawie analizy kilkudziesięciu zmiennych będących podstawą oceny przestrzennego zróżnicowania poszczególnych czynników lokalizacji inwestycji, takich jak: dostępność transportowa, koszty pracy, wielkość i jakość zasobów pracy, chłonność rynku zbytu, poziom infrastruktury gospodarczej i społecznej, poziom rozwoju gospodarczego, poziom bezpieczeństwa powszechnego oraz aktywność w pozyskiwaniu inwestorów, raport odpowiada na pytanie, w

których województwach i podregionach Polski istnieją najlepsze warunki do lokowania różnego typu inwestycji.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji e-mailowo na adres:

anna.hildebrandt@ibngr.pl

Informacja telefoniczna: 058 524 49 00

podziel się

Wydawca treści

dodaj do kalendarza

miejsce

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

referenci

 • Marcin Nowicki
  • Paweł Orłowski
   • Robert Świerzyński
    • Iwona Chojnowska-Haponik
     • dr Maciej Tarkowski

      publikacje

      Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2014: Raport z 10. edycji badań
      pokaż więcej
      kontakt

      Falk Altenberger

      Falk Altenberger bild

      współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

      Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437

      Wydawca treści

      Wydawca treści

      partner

      dostarczone przez

      Biuro Fundacji Polska