Event

Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?

XXI edycja konkursu

8 grudnia odbędzie się konferencja inauguracyjna konkursu. Na wydarzenie zapraszamy uczniów i nauczycieli ze wszystkich szkół średnich, którzy chcieliby wziąć udział w naszym konkursie.

Szczegóły

Celem konferencji jest przedstawienie założeń konkursu oraz zaprezentowanie szczegółowych informacji dotyczących warunków uczestnictwa. Główną nagrodą dla laureatów XXI edycji „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?” są indeksy uczelni rolniczych w Polsce. Wzięcie udziału w konkursie nie jest warunkowane uczestnictwem w grudniowym spotkaniu, jednak umożliwia ono lepsze zaznajomienie z kryteriami oceny i metodami przygotowywania pracy. Ponadto stanowi okazję do międzyszkolnej wymiany wiedzy i opinii na tematy związane ze współczesnymi wyzwaniami stojącymi przed małymi i średnimi gospodarstwami rolnymi.

Konkurs „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?” składa się z następujących części:

  • Etap regionalny: uczeń przygotowuje projekt reformy dowolnego, istniejącego gospodarstwa. Gotową prace przesyła do komisji regionalnej właściwej dla swojego miejsca zamieszkania.

  • Etap ogólnopolski: autorzy najlepszych prac pierwszej części konkursu zostaną zakwalifikowani do finału. Komisja przeprowadzi z uczestnikami rozmowy na temat przygotowanych przez nich prac. Ten etap realizuje centralna komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli komisji regionalnych. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Polsce kończących się egzaminem dojrzałości - klas: bezpośrednio przedmaturalnej i maturalnej. Uczniowie zgłaszają swój udział w konkursie dobrowolnie. Każda szkoła może wystawić dowolną liczbę uczestników. Komisja nie przyjmuje prac grupowych.

Kalendarium konkursu

I etap prace konkursowe należy przesłać do 2 marca 2018 roku(decyduje data stempla pocztowego) na adres regionalnej komisji konkursowej, właściwej dla miejsca szkoły uczestnika,

II etap finał konkursu – 20 kwietnia 2018.

Finał ogłoszenie wyników i rozdanie zaświadczeń – maj 2018 roku.

Szczegóły na stronie www.schuman.pl

W sprawach formalnych dotyczących konkursu oraz w sprawie udziału w konferencji inauguracyjnej należy kontaktować się z przedstawicielem Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana:

Katarzyna Fijał

(22) 621 21 61

poczta@schuman.pl

Sekretarz konkursu:

dr inż. Marek Kondras

SGGW, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, Nowoursynowska 159, Warszawa

tel. (22)593 26 15

marek_kondras@sggw.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa

kontakt

Michael Quaas

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska