Debata publiczna

Młodzi ludzie w społeczeństwie obywatelskim

Polska Fundacja im. Roberta Schumana oraz Fundacja Konrada Adenauera zapraszają do udziału w dyskusji, dotyczącej zaangażowania młodych ludzi w życie polityczne i społeczne w Polsce oraz w Niemczech

Szczegóły

W spotkaniu udział wezmą członkowie niemieckiego stowarzyszenia RCDS (Ring Christlich-Demokratischer Studenten) oraz przedstawiciele polskich organizacji, skupiających młodych ludzi działających w polityce, na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i praw człowieka. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń, poglądów oraz do nawiązania nowych kontaktów.

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Polska Fundacja im. Roberta Schumana (Al. Ujazdowskie 37/5, Warszawa)