Odczyt

Czy Europa może być zbawiona?

John Paul II Memorial Lectures

Fundacja Konrada Adenauera wspólnie z Centrum Myśli Jana Pawła II organizuje cykl wykładów "JP2 Memorial Lectures" poświęcony spuściźnie intelektualnej i duchowej papieża Jana Pawła II.

Szczegóły

Kryzys jest szansą na powtórne przemyślenie korzeni, z których wyrasta projekt europejski - uważa prof. Rocco Buttiglione, polityk i filozof, który 26 listopada będzie gościem w Centrum Myśli Jana Pawła II. Włoski naukowiec wygłosi wykład pt. „Czy Europa może być zbawiona?”.

Program

18.00 Otwarcie

dr Michał Łuczewski, zastępca dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II

Piotr Womela, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

18.15 Wykład prof. Rocco Buttiglione

19.15 Dyskusja

moderacja: dr Michał Łuczewski, zastępca dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II

20.00 Zakończenie

O wydarzeniu

„Kryzys” i „solidarność” to pojęcia najczęściej używane w opisie dzisiejszej Europy. Posłużył się nimi również Jan Paweł II, który w adhortacji „Ecclesia in Europa” ogłoszonej w 2003 roku stwierdził, że współcześni Europejczycy stali się „świadkami rozpowszechnionej fragmentaryzacji egzystencji; w której dominuje poczucie osamotnienia; mnożą się podziały i kontrasty”. Jako remedium na ten stan rzeczy, papież zaproponował odważną wizję antropologiczną, opartą na wzajemnej współpracy, pomocy i budowaniu europejskiej wspólnoty na trwałych fundamentach kultury chrześcijańskiej.

Dwadzieścia pięć lat dzieli nas od upadku komunizmu w Polsce. Przez cały ten czas pytanie o tożsamość i fundamenty Europejskie solidarności pozostaje aktualne. Na czym budować europejską jedność? Czy obecny kryzys może być szansą do odbudowy wspólnej tożsamości? A także, jaka będzie rola Polaków w odnowie Europy? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi szukał będzie Rocco Buttiglione, filozof i polityk związany ze środowiskami chrześcijańsko-demokratycznymi, który w swoim namyśle łączy doskonałą znajomość procesów i instytucji politycznych z koniecznością duchowej refleksji nad przyszłością Europy.

Zapraszamy Państwa do włączenia się w niezwykle interesującą dyskusję o kondycji oraz kierunkach rozwoju dzisiejszej Europy. O szansach i zagrożeniach europejskiego projektu, a także roli Polski w Europie będzie mówił wielki przyjaciel Polski i Polaków oraz naukowiec potrafiący krytycznie recenzować rzeczywistość.

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11, Warszawa

referenci

 • prof. Rocco Buttiglione
  • dr Michał Łuczewski
   • Piotr Womela
    kontakt

    Piotr Womela

    Piotr Womela bild

    koordynator projektów

    Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437
    Memorial Lecture

    partner

    dostarczone przez

    Biuro Fundacji Polska