Wydawca treści

Konferencja

Rynek mocy – rozwiązanie na przyszłość

Konferencja „Rynek mocy – rozwiązanie na przyszłość” organizowana przez Centrum Stosunków Międzynarodowych we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera ma na celu stworzenie platformy wymiany podglądów. Serdecznie zapraszamy!

Wydawca treści

Szczegóły

Program konferencji:

(tłumaczenie symultaniczne polsko-angielskie)

10.30 – Rejestracja uczestników

11.00 – Otwarcie konferencji

Ambasador Janusz Reiter, Przewodniczący Rady Centrum Stosunków Międzynarodowych

Piotr Womela, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

11.15 – Przestrzeń współpracy

Arkariusz Ratajczak, Radca Prawny, Swora-Legal : “Rynek mocy: przyczyny, instrumenty, doświadczenia unijne”

Dr Stephan Krieger, Dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej, BDEW, Federalne Zrzeszenie Gospodarki Energetycznej i Wodnej : "Decentralizowany rynek mocy w kontekście transgranicznym"

Chloé Latour, Doradca Dyrektora ds. Europejskich firmy RTE (francuski OSD) : "Rynek mocy we Francji – stan dyskusji i przyszłych działań, w tym integracji europejskiej"

Dr Jan Rączka, Senior Advisor, Regulatory Assistance Project : “Zasoby strony popytowej na rynku mocy”

Dyskusja

12.45 – Dlaczego rynek mocy ?

Michael Hogan, Senior Advisor, Regulatory Assistance Project : “Rynek mocy czy rynek możliwości”

Prof. Jacek Kamiński, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk: “Scentralizowany rynek mocy w Polsce - wybrane zagadnienia”

Stanisław Poręba, Doradca Ernst and Young

Dr Jerzy Dudzik, Dyrektor Krajowej Dyspozycji Mocy, tbc

Dyskusja

O konferencji

Rynek mocy został zdiagnozowany jako jeden z kluczowych obszarów dla polsko-niemieckiej dyskusji podczas pierwszego Polsko-Niemieckiego Forum Energetycznego, http://csm.org.pl/en/2014/650-o-polityce-energetycznej-ue-na-forum-w-berlinie-2, które Centrum Stosunków Międzynarodowych współorganizowało w Berlinie na początku tego roku.

W Polsce dyskusja o wprowadzeniu rynku mocy rozpoczęła się wraz z diagnozą Ministerstwa Gospodarki o grążących Polsce w nadchodzących latach, głównie między 2016 i 2018 r. niedoborach mocy w systemie elektroenergetycznym, przede wszystkim z powodu luki czasowej między wyłączeniem starych i nierentownych bloków energetycznych, a uruchomieniem nowych.

W Niemczech punktem wyjścia do rozważań o możliwości wprowadzenia tego nowego instrumentu zarządzania podażą i popytem na rynku energii związany jest z intensywnym rozwojem OZE. Jako iż energia z wiatru i słońca uzależniona jest od czynników pogodowych, została zdiagnozowana konieczność zachowania rezerwy mocy, co jednak powoduje dodatkowe koszty dla systemu. Mimo iż kontekst dyskusji o wprowadzeniu rynku mocy w Niemczech i w Polsce jest różny, to w obu krajach stawiane jest aktualnie pytanie o zapewnienie bezpieczeństwa dostaw i w obu odpowiedzią wydaje się, że odpowiedzią może być rynek mocy, choć konkretne rozwiązania kryjące się pod tą nazwą mogą być różne.

Pogłębiona dyskusja na temat na temat kształtu rynku elektroenergetycznego prowadzona jest także w innym dużym Państwie Członkowskim EU – Francji. Mimo iż energia jądrowa jest tam głównym źródłem energii, Francja planuje przyjąć zasady mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw w momentach wzrostu zapotrzebowania.

Konferencji towarzyszyć będzie raport przygotowany przez Regulatory Assistance Project “Market Mechanisms for Resource Adequacy and System Security : Framing the issues”, który ma służyć do pomocy w diagnozowaniu obszarów współpracy I identyfikowaniu konkretnych wspólnych działań.

podziel się

Wydawca treści

dodaj do kalendarza

miejsce

Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37

referenci

 • Janusz Reiter
  • Piotr Womela
   • Arkariusz Ratajczak
    • dr Stephan Krieger
     • Chloé Latour
      • dr Jan Rączka
       • Michael Hogan
        • Prof. Jacek Kamiński
         • Stanisław Poręba

          publikacje

          Rynek mocy: Raport
          pokaż więcej
          kontakt

          Piotr Womela

          Piotr Womela bild

          koordynator projektów

          Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437

          Wydawca treści

          Wydawca treści

          dostarczone przez

          Biuro Fundacji Polska