Seminarium

Klastry w regionie Bałtyku

Realna szansa czy mrzonka?

Konferencja organizowana przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Euroregion Baltic, SIDA oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce na temat potencjału konkurencyjnego i stymulowania rozwoju regionu Morza Bałtyckiego

Szczegóły

Wraz z postępem globalizacji utrzymanie międzynarodowej konkurencyjności staje się coraz trudniejszym wyzwaniem wymagającym gruntownej modyfikacji strategii biznesowych i polityki publicznej. Jedną ze strategii jest m.in. stymulowanie rozwoju klastrów, tj. wyspecjalizowanych skupisk i sieci przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia, które dają szansę na wykształcenie trwałych przewag konkurencyjnych.

W szerokim rozumieniu rozwój klastrów może być stymulowany zarówno na poziomie regionalnym, krajowym, jak i ponadnarodowym. Stymulowanie rozwoju klastrów ponadnarodowych może przejawiać się wspieraniem sieci współpracy, inwestycji zagranicznych i tworzenia się łańcuchów kooperacyjnych (podwykonawstwa), jak również współpracy pomiędzy klastrami regionalnymi.

Ewentualne klastry bałtyckie, budowane zwłaszcza w układzie stare i nowe kraje członkowskie Unii Europejskiej, wydają się mieć znaczny potencjał dla budowania globalnej konkurencyjności. Dają one możliwość połączenia atutów krajów wysokorozwiniętych (wyższy poziom zaawansowania technologicznego i organizacyjnego, wysokie nakłady na B+R) oraz krajów doganiających (niższe koszty pracy, także wysoko kwalifikowanej).

W ramach seminarium przedstawiony zostanie potencjał konkurencyjny regionu Morza Bałtyckiego, zidentyfikowane zostaną potencjalne obszary współpracy oraz przedstawione zostaną doświadczenia praktyków zaangażowanych w stymulowanie rozwoju najbardziej rozwiniętych klastrów oraz inicjatyw klastrowych w regionie Morza Bałtyckiego. Celem seminarium jest identyfikacja realnych możliwości jak również barier dla współpracy i rozwoju klastrów bałtyckich.

kontakt w sprawie organizacji seminarium:

Aleksandra Włoch, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

aleksandra.wloch@ibngr.pl

tel. 058/524 49 53

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Gdańsk

partner