Wydawca treści

Warsztat

Mała Wielka Historia - Seminarium Historii Lokalnej

Aktywizujące metody nauczania historii lokalnej

Celem tego warsztatu jest zapoznanie nauczycieli historii oraz WoS świdnickich szkół podstawowych i gimnazjów z aktywizującymi metodami nauczania historii lokalnej

Wydawca treści

Szczegóły

Metody historycznych gier miejskich w nauczaniu historii lokalnej mogą słuzić w budowaniu poczucia tożsamości lokalnej u młodzieży. W czasie warsztatu wypracowane zostaną co najmniej dwa scenariusze gier miejskich, które po opracowaniu zostaną „przetestowane” przez nauczycieli i uczniów świdnickich szkół. Efekty zostaną zaprezentowane na najbliższym Kongresie Historii Lokalnej w Krzyżowej.

Poniedziałek, 24 października 2016r.

10.00 Otwarcie spotkania - dr Robert Żurek – Fundacja „Krzyżowa”

10.30 Wykład pt. „Mniejszości narodowe w historii powojennej Świdnicy” dr Anna Tutaj - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

12.30 - 13.30 Przerwa obiadowa

14.00 - 18.00 Warsztaty metodyczne „Jak przygotować historyczną grę miejską?” - Trenerzy ze Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych „ę” z Warszawy

18.30 Kolacja

Wtorek, 25 października 2016r.

10.00 - 13.00 Warsztaty w dwóch grupach – opracowanie scenariuszy Historycznych Gier Miejskich - Trenerzy ze Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych „ę” z Warszawy

13.00 - 14.00 Przerwa obiadowa

14.15 - 17.15 Druga część warsztatów

17.15 Podsumowanie seminarium

podziel się

Wydawca treści

dodaj do kalendarza

miejsce

Fundacja "Krzyżowa" dla porozumenia Europejskiego

kontakt

Michael Quaas

Wydawca treści

Wydawca treści

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska