Konferencja

Migracje do Unii Europejskiej. Wyzwania polityczne, prawne i społeczno-kulturowe

Fundacja Konrada Adenauera oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego we współpracy z innymi podmiotami organizują konferencję na temat migracji do i w ramach Unii Europejskiej.

Szczegóły

Konferencja składać się będzie z dwóch sesji plenarnych, prowadzonych w formule „okrągłego stołu” oraz sesji równoległych w ramach otwartego Call for Papers.Pierwsza sesja plenarna poświęcona będzie zagadnieniu wielokulturowości, w tym postawom wobec imigrantów i uchodźców z krajów muzułmańskich w kontekście kryzysu migracyjnego w Europie. Druga sesja plenarna dotyczyć będzie kwestii humanitarnych przymusowych migracji, w tym pracy organizacji pomocowych, świeckich i wyznaniowych, na rzecz imigrantów i uchodźców.

Językami konferencji będą polski i angielski, z zapewnieniem tłumaczenia w obydwóch językach na sesjach plenarnych.

Informacje szczegółowe pod: http://migracje.uksw.edu.pl/node/130

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa, UKSW

kontakt

Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437