Wydawca treści

Konferencja

Szczyt NATO w Warszawie

Implikacje dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej

W dniu 21 marca 2016 na Uniwersytecie Lubelskim odbędzie się konferencja, w którym uczestnicy będą dyskutowali o zbliżającym się szczycie NATO w Warszawie w lipcu 2016 roku i jego potencjalnych konsekwencjach dla państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Wydawca treści

Szczegóły

W szczególności zostanie położony nacisk na temat sytuacji Ukrainy (Krymu, Donbas) i asertywnej polityki Rosji wobec państw Europy Wschodniej, jak również wobec państw członkowskich NATO i Unii Europejskiej oraz wskazanie wyzwań i zagrożeń płynących z obszaru poradzieckiego.

Organizatorzy, Instytut Politologii Wydzialu Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelski Jana Pawła II, Fundacja Rozwoju KUL oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, serdecznie zapraszają do udziału w konferencji.

Program:

Powitanie i wprowadzenie

Prof. Stanisław Wójcik, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL

Polska wobec współczesnych zagrożeń a zobowiązania i strategia NATO

dr hab. Andrzej Gil, Katolicki Uniwersytet Lubelski

NATO, Rosja i dylemat bezpieczeństwa

dr Jakub Olchowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Euroatlantyckie sympatie społeczeństwa ukraińskiego a relacje Ukraina - NATO po Euromajdanie

dr Yuriy Hajduk, Centrum Badań Politycznych, Uniwersytet Iwana Franki we Lwowie; PWSZ Chełm

NATO wobec kryzysu migracyjnego

dr Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Szczyt NATO w Warszawie – perspektywa państw Europy Wschodniej

dr hab. Tomasz Stępniewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej

podziel się

Wydawca treści

dodaj do kalendarza

miejsce

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, ul. Droga Męczenników Majdanka 70 w Lublinie

kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333

Wydawca treści

Wydawca treści

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska