Konferencja

Nowy plan na Europę – co przyniesie rok 2018?

Fundacja Konrada Adenauera we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Towarzystwem Nauki i Kultury Libra organizuje konferencję poświęconą aktualnym wyzwaniom UE.

Szczegóły

Celem konferencji jest próba odpowiedzi na pytania o przyszłość Europy w 2018 r. Jaki wpływ na kształt Unii Europejskiej mogą mieć przewidywane, ale też już znajdujące się w agendzie UE wydarzenia? Dotyczy to zarówno tych, które odnoszą się do przeobrażeń wewnątrz tej organizacji, tj. finał negocjacji Brexitu, dyskusja o finansach UE po 2020 r., ponowne wybory w Niemczech, ciąg dalszy procedury art. 7 wobec Polski, ale też wyzwań przed nią stojących o regionalnym, a nawet globalnym znaczeniu, tj. relacje z Chinami, Rosją, czy Stanami Zjednoczonymi, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Lublin, Katolicki Uniwersztet Lubelski Jana Pawła II

referenci

  • Dr hab. Arkadiusz Stempin
    • Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie
  • Dr Małgorzata Bonikowska
    • Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych
  • Dr Jolanta Szymańska
    • Polski Instytut Spraw Międzynarodowych i inni
kontakt

Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437

tematy

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska