Seminarium

Partycypacyjne koncepcje zarządzania rozwojem lokalnym w Unii Europejskiej

Administracja miejska.

Fundacja Konrada Adenauera wspólnie z Polish Governance Institute organizują program szkoleniowy dla samorządowców, przedstwicieli administracji komunalnej i regionalnie działających NGOsów.

Szczegóły

Seminarium

Partycypacyjne koncepcje zarządzania rozwojem lokalnym w Unii Europejskiej

Organizatorzy: Polish Governance Institute, Fundacja Konrada Adenauera w Warszawie

Partner: Uniwersytet Wrocławski, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział we Wrocławiu

13.00 – 13.15

Otwarcie seminarium, przedstawienie problematyki i założeń: Koncepcje zarządzania rozwojem lokalnym: od reprezentacji do partycypacji,

dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka, Polish Governance Institute, Uniwersytet Wrocławski, Piotr Womela, Fundacja Konrada Adenauera

13.15 – 14.00

Zarządzanie partycypacyjne w Polsce i na Dolnym Śląsku – przykłady praktyk,

Łukasz Medeksza, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział we Wrocławiu

14.00 – 14.45

Zarządzanie partycypacyjne miastami w Niemczech. Przykłady wybranych praktyk,

dr Günter Dill, Fundacja Konrada Adenauera

14.45 – 15.00 Przerwa kawowa

15.00 – 15.45

Zarządzanie partycypacyjne powiatem. Przykład powiatu Unna,

Rainer Stratmann, em. Dyrektor Zarządzający Powiatu, Polsko-Niemiecka Rada Młodzieży

15.30 – 16.30

Dyskusja problemowa, głosy praktyków, podsumowanie i zakończenie seminarium

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Uniwersytet Wrocławski

kontakt

Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska