Wystawa

Polacy i Niemcy przeciw komunistycznej dyktaturze

Wystawa

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jan Pawła II, Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce zapraszają na uroczyste otwarcie wystawy pt. "Polacy i Niemcy przeciw komunistycznej dyktaturze".

Szczegóły

Program

17.00

Powitanie

ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego JP II

dr Krzysztof Żuk, Prezydent Lublina

Stephan Raabe, Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

Opozycja i opór w NRD

dr Ehrhart Neubert, Autor wystawy (części niemieckiej), teolog, opozycjonista w NRD

Opozycja i opór w PRL

Jacek Welter, Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie

17.45

Zwiedzanie wystawy Polacy i Niemcy przeciwko dyktaturze komunistycznej

Zaproszenie na lampkę wina

Prosimy o potwierdzenie swojego udziału:

tel. 81 533 22 65 lub e-mail: funr_kul@kul.lublin.pl

Otwarcie wystawy odbędzie się w ramach konferencji Przemiany polityczne i rozliczenie z komunizmem

Wystawę Polacy i Niemcy przeciwko komunistycznej dyktaturze będzie można zwiedzać od 23 maja do 10 czerwca 2011 od poniedziałku do piątku w godz. 11.00–18.00 oraz w soboty w godz. 09.00–16.00

Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II, Collegium Norwidianum, Atrium, parter, Al. Racławickie 14, Lublin

Po drugiej wojnie światowej żelazna kurtyna podzieliła Europę, podzielone zostały także Niemcy. W Niemczech Zachodnich i w Zachodnim Berlinie wprowadzono system demokratyczny i rynkowy. Niemcom Wschodnim i Polsce, pod kontrolą ZSSR , narzucone zostały komunistyczne dyktatury. Polacy i Niemcy Wschodni nie zrezygnowali z walki o wolność. Począwszy od 17 czerwca 1953 roku i wybuchu powstania w NRD, od niepodległościowego podziemia w Polsce i wydarzeń poznańskich w czerwcu 1956 roku, trwały nieprzerwane zmagania z komunistycznymi dyktaturami. Formy opozycji i oporu były różne: konspiracja i walka zbrojna, demonstracje i robotnicze strajki, tworzenie opozycyjnych struktur, kultura niezależna, indywidualny sprzeciw wobec narzucanej ateizacji, protesty organizowane i wspierane przez Kościoły. Mimo przeszkód istniały liczne kontakty pomiędzy opozycjonistami z Europy Środkowo-Wschodniej. Także powstanie na Węgrzech w 1956 roku i Praska Wiosna z 1968 roku stały się inspiracją do walki o wolność. Od 1980 roku najważniejszym symbolem wyzwalania się społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej był ruch „Solidarności” w Polsce. Pod koniec lat 80. zmagania o niepodległość i prawa człowieka doprowadziły do zburzenia muru berlińskiego, a ostatecznie także do upadku komunizmu.

Wystawa Polacy i Niemcy przeciwko komunistycznej dyktaturze jest wyrazem wdzięczności i szacunku wobec tych, którzy w Polsce i w NR D walczyli z totalitaryzmem, uciskiem i prześladowaniami, a szczególnie wobec tych, którym nie dane było doczekać zwycięstwa wolności.

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II, Collegium Norwidianum, Atrium, parter, Al. Racławickie 14, Lublin

referenci

  • dr Ehrhart Neubert
    • Autor wystawy (części niemieckiej)
    • teolog
    • opozycjonista w NRD
  • Jacek Welter
    • Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie
Konferencja
23 maja 2011
Katolicki Uniwersytet Lubelski, CN 208, Al. Racławickie 14
Przemiany polityczne i rozliczenie z komunizmem. Forum: Polska-Niemcy

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska