Wydawca treści

Debata publiczna

Polacy i Niemcy. Trudne dziedzictwo przeszłości, wspólne wartości

Dwugłos: Prof. Władysław Bartoszewski - Prof. Hans Maier

Debata połączona z prezentacją publikacji „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie” oraz „Nowy porządek wolności”, organizowana przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce

Wydawca treści

Szczegóły

Wprowadzeniem do debaty będzie prezentacja dwóch nowych publikacji. Jedna z nich poświęcona jest orędziu biskupów polskich i odpowiedzi niemieckiego episkopatu z 1965 roku, druga zaś dotyczy etyki społecznej Jana Pawła II – wizji dla zjednoczonej Europy. Obie publikacje ukazały się w Polsce i w Niemczech i tym samym tworzą intelektualny pomost między oboma krajami. Podczas gdy jedna z publikacji jest świadectwem próby przezwyciężenia trudnego dziedzictwa przeszłości poprzez rozmowy ze świadkami historii, druga stanowi refleksję autorów z Polski i Niemiec nad kształtem nowego porządku wolności, opartym na wspólnych wartościach.

W dalszym toku debaty prof. Władysław Bartoszewski, ur. 1922, doradca premiera ds. polityki zagranicznej oraz prof. Hans Maier, ur. 1931, były minister kultury i oświaty w Bawarii, przewodniczący Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich oraz kierownik katedry światopoglądu chrześcijańskiego im. Romano Guardiniego w Monachium, podejmą intelektualną dyskusję o stosunkach polsko-niemieckich w Europie wczoraj, dziś i jutro.

Program

godz. 17.30

Powitanie

Stephan Raabe, dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

godz. 17.40

Prezentacja książki: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Orędzie Biskupów Polskich i Odpowiedź Niemieckiego Episkopatu z 1965 r. Geneza. Kontekst. Spuścizna

Basil Kerski, Magazyn polsko-niemiecki DIALOG, Berlin

godz. 17.50

Prezentacja książki: „Nowy porządek wolności. Etyka społeczna Jana Pawła II – wizja dla zjednoczonej Europy”

prof. Aniela Dylus, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

godz. 18.00

Dwugłos

prof. Władysław Bartoszewski, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera

prof. Hans Maier, b. minister kultury i oświaty Bawarii

''prof. Włodzimierz Borodziej, historik, Warszawa

podziel się

Wydawca treści

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa

publikacje

Kritische Erinnerung, Grundwertebewusstsein, Zukunftsgestaltung: Vom Nutzen und Nachteil der Geschichte für die Politik in den deutsch-polnischen Beziehungen
pokaż więcej

Wydawca treści

Wydawca treści

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska