Debata publiczna

Polska i region lubelski w Unii Europejskiej

Debata kandydatów do Parlamentu Europejskiego

Celem debaty będzie analiza programów poszczególnych komitetów wyborczych w zakresie wizji rozwoju Unii Europejskiej i roli Unii Europejskiej jako gwaranta bezpieczeństwa w Europie, jak też w zakresie pozycji Polski w Unii Europejskiej.

Szczegóły

Podjęta zostanie próba konfrontacji programów wyborczych i dokonanie oceny kompetencji merytorycznych kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego. Do udziału w debacie zostali zaproszeni kandydaci reprezentujący partie posiadające kluby lub koła poselskie w Sejmie RP:

Platforma Obywatelska, Prawo i SprawiedliwośC, Polskie Stronnictwo Ludowe, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Europa Plus Twój Ruch, Solidarna Polska i Polska Razem.

Organizatorami spotkania są:

Fundacja Konrada Adenauera, Fundacja Rozwoju KUL i Instytut Politologii KUL,

Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

KUL, Aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska