Seminarium

Priorytety nowej Komisji Europejskiej a współczesne wyzwania dla Unii Europejskiej

Fundacja Konrada Adenauera wspólnie z Katolickim Uniwersytetem Jana Pawła II w Lublinie organizują seminarium poświęcone analizie priorytetów Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen.

Szczegóły

Celem seminarium jest zastanowienie się̨, czy i w jaki sposób wyzwania, przed którymi stoi dziś UE, wpływają̨ lub mogą̨ wpłynąć na kształt Unii i przyjętą̨ formę̨ współpracy. W którym kierunku zmierza UE i jej państwa członkowskie, biorąc pod uwagę̨ współczesne wyzwania? Punktem wyjścia dyskusji będzie stanowiła publikacja pt. „Priorytety nowej Komisji Europejskiej a interesy Polski. Oceny i wnioski Team Europe”, pod redakcją J. Barcza, Z. Czachóra, wydana przez Komisję Europejską w 2019 r. W trakcie dyskusji uczestnicy będą rozmawiać na temat szczegółowych uwarunkowań instytucjonalno-prawnych i politycznych realizacji 6 priorytetów ustalonych przez Komisję Europejską na lata 2019-2024, w szczególności tych związanych z ochroną systemu wartości UE, walką ze zmianami klimatu (Europejskim Zielonym Ładem), wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, kryzysem migracyjnym, wpływem innych inicjatyw regionalnych (m.in. Grupy Wyszehradzkiej i Trójmorza) na przyszłość UE.

 

Organizatorzy:

Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL

Team Europe/Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich o. Lublin

Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych ERIA

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Lublin

 

program

11.30   Otwarcia seminarium / wprowadzenie:

ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL

dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka, Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL


12.00   Debata z udziałem ekspertów Team Europe:

 

dr hab. Beata Piskorska (KUL)

Priorytety nowej Komisji Europejskiej w latach 2019-2024 w perspektywie współczesnych wyzwań

 

dr Aleksandra Szczerba-Zawada (Akademia im, Jakuba Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)

Od wartości do tożsamości? O aksjologicznych aspektach priorytetów Komisji Europejskiej

 

dr hab. Krzysztof Krysieniel, prof. WSB (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie)

Trójmorze jako alternatywny wobec UE twór geopolityczny

 

dr hab. Tomasz Kubin, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Rola Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej

 

dr Marta Pachocka (Szkoła Główna Handlowa, OBM UW, PECSA)

Polityka UE w obszarze migracji, azylu i kontroli granic

 

dr Grzegorz Gil (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Unia Europejska po Brexicie

 

Moderacja: dr hab. Beata Piskorska (KUL)

 

14.30   Zamknięcie seminarium

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14

kontakt

Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska