Wydawca treści

Konferencja

Prawne aspekty polityki migracyjnej Unii Europejskiej a bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich

Internationale Konferenz

W dniu 8 kwietnia 2016 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbędzie się międzynarodowa konferencja na temat "Prawne aspekty polityki migracyjnej Unii Europejskiej a bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich".

Wydawca treści

Szczegóły

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce serdecznie zaprasza w imieniu organizatorów do udziału w międzynarodowej konferencji w Lublinie. W różnych warsztatach zostanie położony nacisk na temat polityki migracyjnej Unii Europejskiej. W pierwszej części zostanie wyjaśnione Stanowisko Unii Europejskiej wobec problemu migracji, a druga cześć zajmie się z oceną polityki migracyjnej Unii Europejskiej według państw Europy Wschodniej.

Szczegółowy program znajdą Państwo na stronie internetowej Katedry Prawa Unii Europejskiej

Konferencja będzie prowadzona w języku polskim i angielskim.

podziel się

Wydawca treści

dodaj do kalendarza

miejsce

Lublin

kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333

Wydawca treści

Wydawca treści

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska