Konferencja

Problemy bezpieczeństwa we wschodnim sąsiedztwie UE

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce zapraszają na konferencję naukową.

Szczegóły

Problematyka konferencji koncentrować się będzie wokół wyzwań dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej pochodzących ze wschodniego sąsiedztwa, jak również do szeroko rozumianych stosunków Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej. Organizatorzy pragną podjąć próbę zanalizowania nowej sytuacji (nie)bezpieczeństwa obszaru Europy Wschodniej oraz zaprezentować implikacje wojny Rosji z Ukrainą dla szeroko rozumianych relacji Zachodu z Rosją na płaszczyźnie bezpieczeństwa, gospodarczej, politycznej i społecznej.

Program

10.30 Otwarcie seminarium

Prof. dr hab. Stanisław Wójcik (Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL)

Prof. dr hab. Dariusz Milczarek (Dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego)

Sesja I - godz. 10.45-12.15

Mgr Tomasz Olejarz – Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Geopolityczne uwarunkowania zjawiska niestabilności we wschodnim sąsiedztwie Unii Europejskiej

Dr hab. Tomasz Stępniewski – Kierownik Katedry Studiów Wschodnich, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II/IEŚW

Ukraina i bezpieczeństwo Europy Wschodniej – perspektywa Unii Europejskiej

Dr hab. Andrzej Gil, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Europejskie korzenie donieckiego separatyzmu

Doc. dr Artur Adamczyk – Uniwersytet Warszawski

Polityka Grupy Wyszehradzkiej wobec Ukrainy

Dr Kamil Zajączkowski – Uniwersytet Warszawski

Polska i Unia Europejska: pomoc rozwojowa dla Ukrainy

DYSKUSJA - 12.30-13.00

Sesja II - godz. 13.00-14.30

Dr Pierre-Etienne Penot – Katolicki Instytut Studiów Wyższych w La Roche-sur-Yon

Francuskie postrzeganie rosyjskiej polityki zagranicznej w przestrzeni poradzieckiej.

Doc. dr Olga Barburska – Uniwersytet Warszawski

Kryzys czy kres partnerstwa strategicznego UE-Rosja?

Dr Krzysztof Falkowski – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bezpieczeństwo ekonomiczne w stosunkach UE-Rosja. Implikacje dla konkurencyjności gospodarki rosyjskiej

Dr Andrzej Szabaciuk – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Polityka Federacji Rosyjskiej wobec mniejszości rosyjskiej na Litwie jako wyzwanie dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej

Dr Krzysztof Fedorowicz – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Konflikty na Kaukazie Południowym jako czynniki destabilizujące rzeczywistość społeczno-polityczną

DYSKUSJA - 14.30-15.00

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Lublin

kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska