Wydawca treści

Konferencja

Społeczna Gospodarka Rynkowa w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej

Koncepcje polityki kształtowania ładu gospodarczego

Międzynarodowa konferencja organizowana przez Fundację Konrada Adenauera oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku we współpracy z Urzędem Miasta Gdańsk

Wydawca treści

Szczegóły

W konferencji uczestniczą eksperci z Bułgarii, Estonii, Chorwacji i Polski jak również z Białorusi, Serbii i Ukrainy, którzy zajmą się analizą porównawczą polityki kształtowania ładu gospodarczego w wymienionych państwach ze szczególnym uwzględnieniem relacji między państwem a gospodarką.

Dyskusja podczas konferencji będzie poświęcona przede wszystkim następującym kwestiom:

• Jaką rolę w gospodarce odgrywa państwo narodowe i jego polityka?

• Jakie znaczenie mają ramy prawne?

• Jak można połączyć wolność gospodarczą z odpowiedzialnością społeczną w obliczu konieczności reform, bezrobocia i społecznych dysproporcji?

W tym kontekście będziemy również rozpatrywać kwestie równomiernego rozwoju regionów i długofalowej równowagi procesów transformacyjnych w gospodarce.

Współorganizatorem konferencji jest Urząd Miasta Gdańsk.

kontakt w sprawie organizacji konferencji:

Anna Bölling, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

anna.boelling@kas.pl

tel. 022/845 93 30

dr Tomasz Kalinowski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku

tomasz.kalinowski@ibngr.edu.pl

tel. 058/524 49 31

podziel się

Wydawca treści

dodaj do kalendarza

miejsce

Gdańsk

publikacje

Ordnungspolitische Ansätze im Vergleich: Soziale Marktwirtschaft in Mittel- und Südosteuropa
pokaż więcej
Ordnungspolitische Entwicklungen und Lösungsansätze in den mittelosteuropäischen Transformationsländern
pokaż więcej
Soziale Marktwirtschaft in Mittelosteuropa: Sozialstaatsmodelle, Erfahrungen, Herausforderungen
pokaż więcej
Soziale Marktwirtschaft in Mittelost- und Südosteuropa

Wydawca treści

Wydawca treści

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska