Seminarium

System pomocy i integracji społecznej we Francji, Niemczech i Polsce

Instytut Pedagogiki WNS Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera i Fundacją Rozwoju KUL zaprasza na polsko-niemiecko-francuskie seminarium.

Szczegóły

Seminarium odbywa się w ramach III EDYCJI TRINATIONAL w Polsce: „Organizacja pomocy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” 12-19 kwietnia 2015r. Polska (Lublin, KUL)

Program seminarium

11.00 Powitanie i wprowadzenie

Dr Piotr Magier, Katedra Pedagogiki Ogólnej Instytut Pedagogiki KUL

11.15 Teoretyczno-światopoglądowe podstawy pracy socjalnej w kontekście międzynarodowej współpracy niemiecko-francusko-polskiej

Ks. Prof. dr hab. Marian Nowak, Katedra Pedagogiki Ogólnej Instytut Pedagogiki KUL

Kooperacja polityczna, międzyparlamentarna i kulturowa Niemiec, Francji i Polski

Dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL, Katedra Biografistyki Pedagogicznej Instytut Pedagogiki KUL

Koincydencja profilaktyki, resocjalizacji i pracy socjalnej jako odpowiedź na zagrożenia systemowe związane z przestępczością i wykluczeniem społecznym

Dr Tomasz Wach, Katedra Pedagogiki Opiekuńczej Instytut Pedagogiki KUL

Medialny obraz osób wykluczonych społecznie - jego istota i zmiany

Dr Dorota Bis, Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Chrześcijańskiej Instytutu Pedagogiki

Specyfika i podstawy teoretyczne niemieckiego systemu pomocy społecznej

Prof. Bernd Kolleck, Alice Salomon Hochschule, Berlin

Specyfika i podstawy teoretyczne francuskiego systemu pomocy społecznej

Dr Regis Pierret, ITSRA Clermont-Ferrand

Funkcjonowanie wolontariatu na terenie miasta Lublina

Dr Katarzyna Braun, Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej Instytut Pedagogiki KUL

12.45 Dyskusja

Moderacja: Dr Piotr Magier

13.30 Zakończenie

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Instytut Pedagogiki KUL, Droga Męczenników Majdanka 70, DMM III - 109

kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska