Wydawca treści

Seminarium
Ausgebucht

Szkoła Liderów

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce współorganizuje kolejną edycję seminarium w ramach Szkoły Liderów.

Wydawca treści

Szczegóły

W dniach 20 – 21 maja 2016r. w Warszawie, odbędzie się kolejne seminarium w ramach Akademii Liderów Samorządu. Wydarzenie rozpocznie się debatą „Trzy tezy o edukacji” z udziałem wiceministra MEN Macieja Kopcia. Po debacie grupa uda się na spotkanie z Posłem Andrzejem Maciejewskim i Posłanką Joanną Scheuring-Wielgus – przewodniczącym i wiceprzewodniczącą Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Uczestnicy będą rozmawiać o wnioskach i planowanych inicjatywach legislacyjnych związanych z samorządem terytorialnym w Polsce. Grupa spotka się również z Panem Konradem Saganowskim z Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych Ministerstwa Rozwoju z którym poruszą temat roli i wpływu zintegrowanych inwestycji terytorialnych na rozwój gmin do 2020r. Następnie Katarzyna Mikołajczyk z Fundacji E-Państwo przybliży uczestnikom programu wsparcia samorządów w publicznym udostępnianiu danych. Kolejnego dnia prezes stowarzyszenia „Akcja Konin” Waldemar Duczmal przeanalizuje dane i trendy potencjalnych kierunków rozwoju gmin na przykładzie Foresight'singu. Na koniec w Biurze Zamówień Publicznych UM St. Warszawy Pan Łukasz Korba opowie o zamówieniach publicznych w kontekście nowelizacji ustawy.

Program

20 maja 2016r. (Piątek)

12:00 – 13:30Debata #3 Tezy o edukacji z udziałem:

Macieja Kopcia - Wiceministra Edukacji Narodowej

Jerzego Lackowskiego - pedagoga, eksperta edukacyjnego

Jarosława Pytlaka - dyrektora Zespołu Szkół STO Warszawa -Bemowo

14.00 – 15.00 Funkcjonowanie Samorządu Terytorialnego w Polsce – wnioski i planowane inicjatywy legislacyjne:

spotkanie z Posłem Andrzejem Maciejewskim i Joanną Scheuring-Wielgus – przewodniczącą i wiceprzewodniczącą Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

15:15 – 16.00Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – rola i wpływ na rozwój gmin do 2020r:

spotkanie z Panem Konradem Saganowskim, z Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych Ministerstwa Rozwoju

18:00 – 19:00Programy wsparcia samorządów w publicznym udostępnianiu danych:

Katarzyna Mikołajczyk z Fundacji E-Państwo

19:15 – 20:15Badanie potrzeb – ścieżka edukacja i ochrona zdrowia

21 maja 2016r. (Sobota)

9:30 – 11:00Potencjalne kierunki rozwoju gmin – analiza danych i trendów na przykładzie Foresight'singu :

Waldemar Duczmal i Justyna Król ze stowarzyszenia „ Akcja Konin”

11:15 – 12.45Zamówienia Publiczne w kontekście nowelizacji ustawy:

Łukasz Korba z Biura Zamówień Publicznych UM St. Warszawy

Program jest współorganizowany przez Szkołę Liderów oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce.

O Fundacji Szkoła Liderów:

Fundacja Szkoła Liderów od 20 lat wspiera liderów życia publicznego. Wierzymy, że to właśnie osoby o zdolnościach przywódczych, pociągając za sobą innych, są motorem zmian. Inwestujemy w członków partii, stowarzyszeń i organizacji politycznych, osoby piastujące urzędy i pełniące funkcje na wszystkich szczeblach samorządu, liderów organizacji pozarządowych i nieformalnych koalicji, działaczy na rzecz spraw lub swoich miejscowości. Liderzy naszych programów przedstawiają sobą całą mozaikę pod względem wieku, rodzaju działalności publicznej i wyznawanego światopoglądu

podziel się

Wydawca treści

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa

kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333
Szkoła Liderów 2016 plakat KAS

Wydawca treści

Wydawca treści

partner

Fundacja Szkoła Liderów

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska