Wydawca treści

Konferencja

Trybunał Konstytucyjny RP na straży wartości konstytucyjnych

17 października 2016 Miasto Gdańsk organizuje konferencję w ramach obchodów 30. rocznicy Trybunału Komnstytucyjnego w Polsce oraz rocznicy wejścia w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.

Wydawca treści

Szczegóły

W konferencji udział wezmą m.in.: Przewodniczący Komisji Weneckiej, Prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Prezesi Trybunałów Konstytucyjnych Polski, Czech, Litwy, Łotwy, Mołdawii oraz Ukrainy.

Konferencję można obejrzeć na żywo. Transmisja dostępna na stronie www.gdansk.pl.

Konferencja organizowana jest przez Miasto Gdańsk i Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej

przy wsparciu Fundacji Konrada Adenauera w Polsce.

Program konferencji

"Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych"

Miejsce: Dwór Artusa(Długi Targ 43/44)

godz. 11.00 - Wystąpienia okolicznościowe:

- Paweł Adamowicz - Prezydent Miasta Gdanska

- prof. Andrzej Rzepliński - Prezes Trybunału Konstytucyjnego

- prof. Koen Lenaerts - Prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

- prof. Andrzej Zoll - były Prezes Trybunału Konstytucyjnego

- prof. Małgorzata Gersdorf - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

- Gianni Buquicchio - Przewodniczący Komisji Weneckiej

- Dr Pavel Rychetsky - Prezes Sądu Konstytucyjnego Republiki Czeskiej

- Prof. Dainius Zalimas - Prezes Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej

- Aldis Lavins - Prezes Sądu Konstytucyjnego Republiki Łotewskiej

- Dr Alexandru Tanase - Prezes Sądu Konstytucyjnego Republiki Mołdawii

- Prof. Yurii Baulin - Prezes Sądu Konstytucyjnego Ukrainy

Moderator konferencji: prof. Jerzy Zajadło, Uniwersytet Gdanski

godz. 12.00 - 13.30 część I

Geneza sądownictwa konstytucyjnego w Polsce - prof. Andrzej Szmyt, Uniwersytet Gdanski

Trybunał jako współtwórca katalogu praw podstawowych u zarania transformacji - prof. Wojciech Łączkowski, sędzia TK w stanie spoczynku

Polska w Europie w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego - prof. Maciej Szpunar, Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwosci UE

Trybunał na straży samorządowej Rzeczypospolitej - prof. Leon Kieres, sędzia TK

Własność jako wartość konstytucyjna - prof. Ewa Łętowska, sędzia TK w stanie spoczynku

godz. 13.30 - 14.00 Przerwa kawowa

godz. 14.00 - 16.30 część II

Trybunał na straży wolnych wyborów i podstaw demokracji - dr hab. Ryszard Piotrowski, Uniwersytet Warszawski

Trybunał na straży rządów prawa w systemie trójpodziału władzy - prof. Tomasz Pietrzykowski, Uniwersytet śląski

Trybunał na straży gospodarki rynkowej - prof. Jerzy Ciapała, Uniwersytet Szczeciński

Trybunał na straży wolności obywatela od strachu przed ubóstwem - prof. Teresa Liszcz, sędzia TK w stanie spoczynku

Wolność obywatela od strachu przed własnym państwem - prof. Mirosław Wyrzykowski, sędzia TK w stanie spoczynku

16.30-17.45 Wspólny obiad dla uczestnikow konferencji

18.00 - 19.30 Dyskusja panelowa

Trybunał jako strażnik wolności obywatela od strachu przed własnym państwem

Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska

prof. Andrzej Rzepliński, Prezes Trybunału Konstytucyjnego

Waldemar Żurek, Rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa

prof. Jerzy Zajadło, Uniwersytet Gdanski

Wojciech Duda (moderacja)

podziel się

Wydawca treści

dodaj do kalendarza

miejsce

Gdańsk

referenci

 • In the conference will be participating: the President of the Venice Commission
  • President of the Court of Justice of the European Union and the Presidents of Constitutional Courts of: the Czech Republic
   • Lithuania
    • Latvia
     • Moldova and Ukraine.
      kontakt

      Falk Altenberger

      Falk Altenberger bild

      współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

      Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333
      Prof. Rzepliński KAS

      Wydawca treści

      Wydawca treści

      dostarczone przez

      Biuro Fundacji Polska