Warsztat

Kuźnia Młodych Liderów

VI edycja projektu

W dniach 15 - 17 kwietnia 2011 r., odbędzie się I warsztat w ramach VI edycji „Kuźni Młodych Liderów”.

Szczegóły

Projekt „Kuźnia Młodych Liderów” organizowany we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera, skierowany jest do młodzieży MN w wieku od 18 – 30 lat, chcącej aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i politycznym swego regionu.

Na projekt składa się: cykl dwudniowych spotkań seminaryjnych oraz warsztatowych w okresie od kwietnia do października 2011 r. z udziałem ekspertów, polityków, liderów mniejszości niemieckiej, podczas których młodzież poznaje m.in. historię Mniejszości Niemieckiej i stosunków polsko-niemieckich, zasady funkcjonowania systemu demokratycznego i społeczeństwa obywatelskiego, działalność Mniejszości Niemieckiej w Polsce, zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, zdobywa umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, współpracy w zespole, wystąpień publicznych, zarządzania organizacjami pozarządowymi i projektami realizowanymi przez tego typu instytucje. Zakończeniem projektu będzie podróż studyjna do Mniejszości Niemieckiej mieszkającej na Węgrzech i w Rumunii. Podróż studyjna ma na celu skonfrontowanie uczestników projektu z działaniami i przedsięwzięciami mniejszości narodowych i etnicznych w innych krajach Europy.

Współoragnizatorami projektu są również Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce oraz Związek Młodzież Mniejszości Niemieckiej.

Celem pierwszego warsztatu jest wzajemne poznanie się uczestników, zdobycie umiejętności dobrej komunikacji interpersonalnej oraz współpracy w zespole.

Koordynacja:

Patrycja Wiencek-Baron

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

e-mail: patrycja.wiencek@haus.pl

Falk Altenberger

Fundacja Konrada Adenauera

e-mail: Falk.Altenberger@kas.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Kamień Śląski

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska