Konferencja

Prawno-międzynarodowe konsekwencje kryzysu na Ukrainie – nowe wyzwania dla Partnerstwa Wschodniego UE

Fundacja Konrada Adenauera we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Towarzystwem Nauki i Kultury Libra organizuje konferencję poświęconą prawno-międzynarodowym implikacjom wojny na Ukrainie.

Szczegóły

Tematem konferencji są skutki aneksji Krymu i wojny na Donbasie dla sytuacji geopolitycznej oraz dla stosunków ukraińsko-rosyjsko-amerykańskich. W trakcie konferencji zostaną przedstawione również perspektywy uregulowania konfliktu na Ukrainie.

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Lublin, Collegium Iuridicum KUL

referenci

 • Prof. Jerzy Menkes
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prof. Walenty Baluk
  • Dyrektor Centrum Europy Wschodniej
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Prof. Joanna Nowakowska-Małusecka
  • Wydział Prawa i Administracji
  • Uniwersytet Śląski
kontakt

Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437

tematy

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska