Konferencja

Warsaw Security Forum 2021

Międzynarodowa konferencja

Po raz ósmy odbędzie się w Warszawie Forum, poświęcone polityce bezpieczeństwa. Fundacja Konrada Adenauera jest od dwóch lat stałym partnerem tego międzynarodowego wydarzenia.

Szczegóły

W tegorocznym Warsaw Security Forum udział weźmi, jak co roku, wielu ministrów, dyplomatów, liderów i ekspertów polityki międzynarodowej oraz przedstawicieli przemysłu obronnego z Polski, krajów europejskich i USA.

Tegoroczna edycja Warsaw Security Forum będzie miała charakter hybrydowy: wydarzenie transmitowane będzie na dedykowanej platformie dostępnej dla zarejestrowanych uczestników, a około pięciuset osób zaproszonych będzie do osobistego uczestnictwa w wydarzeniu.

Bieżące informacje o przebiegu konferencji dostępne będą na stronie Warsaw Security Forum.

program

Banner-groß.png

 

Warszawskie Forum Bezpieczeństwa w tym roku skupi się na kluczowych wyzwaniach przed jakimi stoi Sojusz Północnoatlantycki, Unia Europejska i ich kraje partnerskie. Osią prowadzonych dyskusji będzie polityka międzynarodowa (także w ujęciu transatlantyckim) oraz aspekty bezpieczeństwa ekonomicznego, energetycznego i cybernetycznego. Poruszane będą także tematy dotyczące udziału kobiet w kształtowaniu decyzji politycznych, rewizjistycznej polityki Federacji Rosyjskiej, światowego terroryzmu oraz aspekty stricte militarne m.in. wzmacnianie wschodniej flanki NATO czy przyszłość Sojuszu.

Jak co roku Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego przyzna nagrodę "Rycerz Wolności” dla wybitnej postaci, która przyczyniła się do promocji wartości przyświecających generałowi Kazimierzowi Pułaskiemu tj. wolności, sprawiedliwości oraz demokracji.

Warsaw Security Forum jest platformą dla wysokich przedstawicieli państwowych, doradców i ekspertów umożliwiającą wymianę doświadczeń i rozwój debaty na temat bieżących problemów w sferze bezpieczeństwa. Nadrzędnym celem Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa jest wypracowanie wspólnych odpowiedzi na wyzwania i zagrożenia NATO i UE oraz pogłębianie współpracy w sferze obronności.

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa

kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437