Wydawca treści

Konferencja

WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE

REVITAL TOTAL - NOWE, STARE MIASTA rewitalizacja zaniedbanych obszarów śródmiejskich

7. polsko-niemiecka konferencja z cylku Warszawskich Rozmów Architektonicznych poświęcona będzie procesom rewitalizacji przeprowadzanym w przestrzeni publicznej, które są motorem zmian obrazu i funkcjonowania miasta.

Wydawca treści

Szczegóły

WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE są platformą, która umożliwia interdyscyplinarną

dyskusję na temat innowacyjnych rozwiązań dla naszych miast. Dyskusja prowadzona jest

na podstawie przykładów zrealizowanych obiektów wyróżniających się w danym temacie,

niejednokrotnie stanowiących, pod względem interdyscyplinarności ich założeń koncepcyjnych w ujęciu

urbanistycznym, architektonicznym, krajobrazowym i społecznym, świetny przykład do naśladowania.

Równolegle poruszanym tematem jest instrumentarium procedury planistycznej i administracyjnej,

które umożliwia tworzenie i sprawną realizację projektów.

W roku 2016 konferencje w ramach cyklu poruszają tematy „zielonego miasta”.

ZIELONE MIASTO to projekt w ramach polsko-niemieckiego roku jubileuszowego 2016 -

ŚWIĘTUJEMY! zorganizowanego przez Goethe-Institut i Ambasadę Niemiec z okazji 25-lecia Traktatu

o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Ma na celu zwiększenie świadomości o znaczeniu zieleni miejskiej. W ramach projektu odbywają się

liczne wydarzenia, takie jak Festiwal Ogrodów, warsztaty, “zielone” rowerowe wycieczki przez tereny

zieleni w Warszawie czy konferencje WRA poświęcone w tym roku terenom otwartym naszych miast.

Więcej informacji na stronie www.wra.org.pl oraz na facebookowym profilu Pojekt ZIELONE MIASTO

PROGRAM

15:00 - 16:35

Przywitanie / wprowadzenie do tematu

Fried Nielsen, Radca Minister, Kierownik Działu Kultury Ambasady Niemiec w Warszawie

arch. Mariusz Ścisło, Prezes SARP

Michał Olszewski, Wiceprezydent Warszawy

arch. kraj. Iza Małachowska-Coqui, kuratorka projektu

PROCES REWITALIZACJI - MIEJSKA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

- MANAGEMENT. UCZESTNICY. KOSZTY

1. Przestrzeń publiczna motorem rozwoju obszarów miejskich w Berlinie

Manfred Kühne, Dyrektor Wydziału Planowania Miasta, Berlin

2. Rewitalizacja na Pradze w Warszawie. Lepsza przestrzeń publiczna - silniejsze więzi lokalne

Jacek Grunt-Mejer, Koordynator m. st. Warszawy ds. wdrażania przedsięwzięć rewitalizacyjnych

3. 3 x Rewitalizacja w miastach w Polsce - studium przypadków

•Warszawskie Centra Lokalne - dr Katarzyna Sadowy, kierownik projektu, SARP OW, Warszawa

•Starówka Miasta Gorlice - dr arch. Urszula Forczek-Brataniec, arch. Marcin Brataniec,

eM4 Pracownia Architektury Brataniec, Kraków

•Łódzkie woonerfy - Hubert Barański, Prezes Fundacji Normalne Miasto "Fenomen", Łódź

przerwa na poczęstunek

17:00 - 19:00

INNOWACYJNE PROJEKTY REWITALIZACJI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

4. Przestrzenie miejskie dla ludzi - nowy obraz miasta

arch. kraj. Thomas Göbel-Groß, Miejski Architekt Krajobrazu, Hanower

5. Łódź - Obszarowa Rewitalizacja Centrum - Projekt Pilotażowy i projekty realizacyjne

Hanna Gill - Piątek, Koordynator projektu pilotażowego, Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta Łódź

6. Miejsca z charakterem - koncepcje rewitalizacji miast

arch. kraj. Till Rehwaldt, Rehwaldt Landschaftsarchitekten, Drezno

Dyskusja na podium z zaproszonymi gośćmi oraz pytania

m.in. eksperci ds. rewitalizacji, konsorcja projektowe prowadzące procesy rewitalizacji,

projektanci oraz inwestorzy zainteresowani działaniem w obrębie obszarów rewitalizowanych

podziel się

Wydawca treści

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa, ul. Foksal 2, pawilon SARP

publikacje

REVITAL TOTAL - NOWE, STARE MIASTA: czyli rewitalizacja przestrzeni publicznej obszarów śródmiejskich
pokaż więcej
kontakt

Dr Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332
Revital Total WRA 2016 KAS
25. rocznica podpisania „Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” fwpn
WRA 14.10.2016 KAS

Wydawca treści

Wydawca treści

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska