Debata publiczna

Ile państwa, ile Unii?

Rozwiązania systemowe w Niemczech

Już po raz trzeci zapraszamy wspólnie z Instytutem Sobieskiego na debatę na temat mozliwość zastosowania niemieckich rozwiązań politycznych, administarcyjny czy społecznych w polskiej przestrzeni publicznej.

Szczegóły

Debata

Ile państwa, ile Unii?

Prowadzenie:

dr Tymoteusz Zych (Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris)

W trakcie debaty zapewnione będzie tłumaczenie polsko-niemieckie.

Po zeszłorocznych debatach poświęconych finansowaniu partii politycznych i aktywności obywatelskiej, Instytut Sobieskiego i Fundacja Konrada Adenauera organizują kolejne spotkanie dyskusyjne, tym razem poświęcone analizie relacji między prawem RP a prawem UE.

PROGRAM

16.30-17.30 Panel I

- Prawo krajowe wobec prawa UE – wyzwania dla państw członkowskich

- Granice kompetencji UE a współczesne spory światopoglądowe

- Mity państwowości w debacie europejskiej

dyskusja, pytania i odpowiedzi

17.30-17.45 przerwa kawowa

17.45-19.00 Panel II

- Jaka jest i jaka powinna być rola Trybunału Konstytucyjnego na styku prawa państwowego i unijnego

- Jaka jest i jaka powinna być rola Ministerstwa Sprawiedliwości na styku prawa państwowego i unijnego

dyskusja, pytania i odpowiedzi

PRELEGENCI

Maciej Lewandowski - radca ministra w Departamencie Legislacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości. Poznał obszar wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa z perspektywy głównych resortów. Konsul generalny RP w Strasburgu, z-ca dyr departamentu migracji i uchodźstwa MSWiA. Członek zespołu negocjującego akcesję Polski do Unii. W latach 2004-2013 radca-minister JHA w SP RP przy UE.

prof. Teresa Liszcz - doktor habilitowany nauk prawnych, wykładowca akademicki, poseł na Sejm X, I i III kadencji, senator V kadencji. Była przewodnicząca Komisji Ustawodawczej Sejmu RP oraz Senatu RP. Była sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, od 2006 r. sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Autorka ponad 200 publikacji. Profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

prof. Thomas Schmitz - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu w Getyndze. Specjalista od prawa europejskiego, doradca państwowej Akademii Administracji Publicznej w Kiszyniowie. Wykładał prawo na uczelniach w Getyndze, Bonn, Kolonii, Greifswaldzie, a także za granicą w Rydze, Budapeszcie i Hanoi. Autor kilkunastu publikacji.

prof. Aleksander Stępkowski - doktor habilitowany nauk prawnych, prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, wykładowca Wydziału Prawa i Administracji UW. Naukowo zajmuje się prawem porównawczym prywatnym i publicznym oraz myślą polityczną i prawną (m.in. polską tradycją republikańską), zwłaszcza zaś determinującym wpływem, jaki filozofia wywiera na kształt instytucji prawnych.

Będziemy wdzięczni za potwierdzenie obecności poprzez wysłanie emaila na adres piotr.krygiel@sobieski.org.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Centrum Zielna, ul. Zielnej 37, Warszawa

referenci

 • Maciej Lewandowski
  • Ministerstwo Sprawiedliwośći
 • prof. Teresa Liszcz
  • sędzia Trybunału Konstytucyjnego
 • prof. Thomas Schmitz
  • Uniwersytet w Getyndze
 • prof. Aleksander Stępkowski
  • prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.
kontakt

Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437

partner