Wydawca treści

Debata publiczna

"Wrogowie, Obcy, Przyjaciele: Polska i Niemcy"

Spotkanie autorskie i debata

Biuro Saksonii we Wrocławiu, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willego Brandta Uniwersytetutu Wrocławskiego i Fundacja Konrada Adenauera w Polsce serdecznie zapraszają na spotkanie autorskie i debatę z Rolfem Nikelem do Siedziby Biura Saksonii we Wrocławiu.

Wydawca treści

Szczegóły

Przed relacjami polsko-niemieckimi pojawiły się znów nowe wyzwania. Związane są one przede wszystkim z sytuacją wewnętrzną w Polsce po wyborach 15 października 2023 r. Dla Berlina i Warszawy jest to ogromna szansa na ponowne przemyślenie wzajemnych re.00lacji, wytyczenia nowych strategicznych celów. Bez wątpienia dalszego wsparcia będą wymagały relacje gospodarcze i między społeczeństwami. Dużym wyzwaniem pozostaje także wyznaczenie wspólnych celów w polityki europejskiej, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa.

program

A4_WROCLAW_31-01

godz. 17.00

Otwarcie spotkania

debata

WROGOWIE, OBCY, PRZYJACIELE – POLSKA I NIEMCY

 

 uczestnicy debaty

 

Rolf Nikel, Ambasador Niemiec w Polsce 2014-2020, Wiceprzewodniczący Niemieckiego Towarzystawa Polityki Zagranicznej i Wiceprzewodniczący Deutsches Polen-Institut 
Prof. Krzysztof Ruchniewicz, Dyrektor Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwerstetu Wrocławskiego
Dr Justyna Bokajło, Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwertsytetu Wrocławskiego

 

Moderacja: Tomasz Sikora, Dziennikarz Radio Wrocław
 

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne na język polski i niemiecki

 

Prosimy o potwierdzenie swojego udziału do 26.01.2024 mailen na adres: anna.leniart@pl.sachsen.de
 

Spotkanie odbywa się pod patronatem Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu.

 

Polskie wydanie książki Rolfa Nikela „Wrogowie, Obcy, Przyjaciele – Poska i Niemcy” ukazało się nakładem Wydawnictwo Akcent - BC Edukacji i Fundacji Konrada Adenauera i przy wparciu Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej. 
Podczas spotkania będzie można nabyć książkę.
 

podziel się

Wydawca treści

dodaj do kalendarza

miejsce

Siedziba Biura Saksonii, Pl. Wolności 4/1 we Wrocławiu

kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333

Wydawca treści

partner

Willy-Brandt-Zentrum der Universität Breslau
Sachsen Breslau