Kongres

XII. Europejski Kongres Gospodarczy

Dr. Hans-Gert Pöttering podczas inauguracji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach

Na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach Dr. Pöttering, zaproszony przez prof. Jerzego Buzka oraz pozostałych organizatorów, mówił o wartościach Unii Europejskiej oraz dyskutował z nim oraz innymi rozmówcami na temat jedności w Europie oraz o możliwych rozwiązaniach w obliczu aktualnego kryzysu.

Szczegóły

Dr. Hans-Gert Pöttering, Pełnomocnik Fundacji Adenauera ds. Europejskich i b. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, był gościem specjalnym na inauguracji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach w dniu 2 września 2020 roku. Podczas dyskusji panelowej otwierającej Kongres b. Przewodniczący Fundacji Adenauera przypomniał o utworzeniu przed 40 laty w komunistycznej Polsce pierwszych Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych "Solidarność", które zapoczątkowały przemiany w Polsce, Europie i miały duży wkład w zjednoczenie Niemiec. Dr. Pöttering podziękował za to uczestniczącemu w debacie prof. Jerzemu Buzkowi, europosłowi, byłemu Premierowi RP i byłemu Przewodniczącemu PE.

Zdaniem Dr. Pötteringa wartości, które przyświecały ówczesnym opozycjonistom, takie jak godność człowieka, wolność, demokracja, praworządność i pokój, a także solidarność i subsydiarność również i dziś mogą pomóc w rozwiązaniu wszelkich kryzysów w Europie. Również odnowienie Trójkąta Wajmarskiego ma kluczowe znaczenie. W obliczu panującej pandemii potrzeba w Europie jeszcze więcej współpracy, umiejętności przyznawania się do błędów i wyciągania z nich wniosków. To właśnie dzięki współpracy udało się w przeszłości odnaleźć nowe rozwiązania w kryzysowych sytuacjach.

Podczas wieczornej gali „Inwestorzy bez granic“ Dr. Pöttering zwrócił się natomiast do publiczności ze słowami uznania dla dokonań Polaków i ich wzorowej postawy we wspieraniu swoich sąsiadów Ukrainy i Białorusi w ich dążeniach do wolności. Dodał też, że podstawą Unii Europejskiej jest połączenie zasad społecznej gospodarki rynkowej, stabilnej demokracji oraz wspólnych wartości.

 

Program Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz dalsze informacje dostępne są poprzez podany obok link.

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Katowice, Międzynarodowe Centrum Kongresowe

referenci

 • Dr. Hans-Gert Pöttering
  • poseł do Parlamentu Europejskiego w latach 1997-2014
  • przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2007-2009
 • Prof. Jerzy Buzek
  • poseł do Parlamentu Europejskiego
  • przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012
  • Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001
  • przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach
kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437