Wydawca treści

Forum

Za wolność naszą i waszą

Europa z widokiem na przyszłość

Forum EUROPA Z WIDOKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ to międzynarodowy projekt społeczno-polityczny. Uczestnicy debatują nad współczesną kondycją Europy i Europejczyków. To spotkanie bohaterów i kreatorów zmian, reprezentujących różne generacje, dyscypliny i perspektywy. Wszystkich łączy wspólna troska o przyszłość Unii Europejskiej oraz ambicja skutecznego działania w państwach graniczących ze wspólnotą – przede wszystkim krajach Partnerstwa Wschodniego oraz Bałkanów Zachodnich. Forum jest odpowiedzią na potrzebę europejskiej refleksji, która przyciąga zarówno grono ekspertów, jak i zainteresowanych publiczną debatą o bieżących wyzwaniach naszego kontynentu.

Wydawca treści

Szczegóły

Tematyka tegorocznej edycji została określona na podstawie ciągłych analiz sytuacji w Europie. Niewątpliwie najważniejszym tematem na kontynencie europejskim pozostaje trwająca rosyjska inwazja na Ukrainę. Dlatego stanie się ona centralnym punktem dyskusji i działań. Istotne będzie spojrzenie na obecną sytuację z różnych perspektyw. Ponadto warte omówienia są inne kwestie, na które dziś zwraca się uwagę: nowe wymiary procesów dekolonizacyjnych w Europie; sytuacja regionów i tożsamości lokalnych; różnorodność europejska a potencjał dalszego rozwoju UE. Ostatni temat ma szczególne znaczenie w kontekście perspektyw europejskiej polityki sąsiedztwa. Ostatni rok przyniósł Mołdawii oraz Ukrainie status kandydatów. Wbrew oczekiwaniom nie otrzymała go jednak Gruzja. Jak rysują się perspektywy członkostwa dla tego kraju? Otwarte pozostaje także pytanie o pozostałe kraje Partnerstwa Wschodniego (Armenię, Azerbejdżan oraz Białoruś), a także państwa Bałkanów Zachodnich.

program

Szczegóły programu pod LINKIEM.

podziel się

Wydawca treści

dodaj do kalendarza

miejsce

Gdańsk – Lwów

kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333

Wydawca treści

partner

logo_ECS - neu

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska