Wydawca treści

Po wydarzeniach KAS

(Nie)obecne dziedzictwo

Rozważania o kręgu z Krzyżowej

13 tekstów poruszających zagadnienia związane z historią, programem i dziedzictwem Kręgu z Krzyżowej

Wydawca treści

(Nie)obecne dziedzictwo – rozważania o kręgu z Krzyżowej pod redakcją Tomasza Skoniecznego to publikacja powstała w ramach projektu „Dziedzictwo Kręgu z Krzyżowej dla współczesnej Europy”, realizowanego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego i Fundację Konrada Adenauera. Projekt ma za zadanie przybliżyć działalność Kręgu z Krzyżowej, grupy antyhitlerowskiej działającej wokół Helmutha Jamesa von Molke, skupiającej przedstawicieli różnych środowisk, którzy nie mogli pogodzić się z sytuacją panującą w Niemczech i działaniami Niemiec w Europie. W projekcie wzięło udział kilkunastu ekspertów z Polski i z Niemiec, reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Niniejsza publikacja prezentuje konkretne aspekty historii, programu oraz dziedzictwa Kręgu z Krzyżowej.

podziel się

Wydawca treści

comment-portlet

Wydawca treści

Wydawca treści