Po wydarzeniach KAS

David McAllister w Polsce

Fotorelacja z wizyty w Polsce Davida McAllistera, b. Premiera Landu Dolnej Saksonii i Przewodniczącego CDU tego Kraju Związkowego

podziel się

Dyskusja ekspercka
8 października 2013
Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, ul. Dąnrowskiego 56, Warszawa
Niemcy po wyborach – nowe tony w niemieckiej polityce zagranicznej?