Wydawca treści

Po wydarzeniach KAS

Przyznanie honorowego obywatelstwa miasta Opole dla pana dr. Hansa-Gerta Pötteringa

Pan dr Hans-Gert Pöttering, b. przewodniczący Parlamentu Europejskiego i przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera otrzymał dn. 3 listopada 2014 r. tytuł Honorowego Obywatela miasta Opola.

Wydawca treści

Wyróżnienie to otrzymał „za zdecydowane zaangażowanie na rzecz poszerzenia Unii Europejskiej o nowe kraje członkowskie z dawnego bloku sowieckiego”, jego wkład w „przezwyciężenie podziału Europy”. W opinii Kapituły Wyróżnień Honorowych podkreślono również jego zapał i entuzjazm na przecz pojednania w Europie, szczególnie ceniony na śląsku.

Tytuł Honorowego Obywatela miasta Opole został również przyznany prof. Jerzemu Buzkowi. „Każda z tych osób to postać wybitna, ale wspólnym mianownikiem jest to, że przez całe życie starały się łączyć ludzi, a nie dzielić” – powiedział Roman Ciasnocha, przewodniczący Rady Miasta.

Uroczystości związane z przyznaniem tego zaszczytnego tytułu odbyły się dn. 3 listopada o godz. 10.00 w Ratuszu w ramach „Colloqium Opole – 10 lat wspólnej Europy”.

Laudatio wygłoszą Minister Spraw Zagranicznych RP Grzegorz Schetyna i Posłanka do PE Danuta Jazłowiecka.

Kontakt:

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce:

Falk Altenberger, e-mail: Falk.Altenberger@kas.pl; Telefon: 601 786 585

Biuro Rady Miasta:

e-mail: brm@um.opole.pl; Tel.: 77/4511 811/893

Rezcznik prasowy Prezydanta miasta Opole

Alina Pawlicka-Mamczura: Tel.: 77/54 11 314

Organizator Collogium Opole:

Dr. Marek Mazurkiewicz, Instytut śląski: Tel. 782 990 006

podziel się

Wydawca treści

comment-portlet

Wydawca treści