Wydawca treści

Po wydarzeniach KAS

Hans-Gert Pöttering uhonorowany w Warszawie

Nagroda "Zacny Uczynek 2009"

4 grudnia br. Hans-Gert Pöttering został uhonorowany nagrodą "Zacnego uczynku".

Wydawca treści

Przyznano nagrody "Zacnego Uczynku"

Prof. Dr. Hans-Gert Pöttering uhonorowany w Warszawie

Uroczstość ta zbiegła się z wyborem prof. Hansa-Gerta Pötteringa na przewodniczącego Fundacji Konrada Adenauera. Jury, w którym zasiadają b. prezydenci Lech Wałęsa i Richard von Weizsäcker, wicemarszałek Sejmu prof. Stefan Niesiołowski, bp Tadeusz Pieronek i Przewodniczący Fundacji Roman Żelazny, przyznało tę nagrodę za szczególny wkład prof. Pötteringa w rozwój dobrych stosunków między Polską i Niemcami.

Prof. Bartoszewski, który Pötteringa do tej nagrody zaproponował powiedział podczas uroczystości: Tak, jak nie byłoby niemieckiego papieża Benedykta XVI bez swojego poprzednika, polskiego papieża Jana Pawła II, nie doszłoby do wyboru polsiego kandydata Jerzego Buzka na Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego bez wparcia przez jego poprzednika Hansa-Gerta Pötteringa. B. premier Jerzy Buzek jest honorowym przewodniczącym kapituły "Zacnego uczynku".

W uroczystości rozdania nagrów udział wzięli również prymas Polski kardynał Józef Glemp. Nagrody otrzymały również pani Krystyna Janda, Hanna Lis i dr Grażyna Zengteler, lekarka i założycielka hospicjów.

Nagrodę dla Prof. dr. Hansa-Gerta Pötteringa wręczali Władysław Bartoszewski i Stefan Niesiołowski, którzy przy tej okazji podkreślili znaczenie działalności Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Dyrektor Fundacji Stephan Raabe odczytał list z podziękowaniem od laureata.

Słowa podziękowania!

od Hansa-Gerta Pötteringa, posła do Parlamentu Europejskiego, b. przewodniczącego PE

Szanowny Panie Przewodniczący Żelazny,

Szanowne jury,

Eminencjo, Księże Prymasie,

Szanowny Profesorze Bartoszewski,

Szanowni Panowie Marszałkowie,

Panie Premierze Bielecki,

Szanowni Goście,

Drodzy Przyjaciele!

Z ogromną radością przyjmuję nagrodę „Zacnego uczynku“ i dziękuję bardzo serdecznie jury i fundacji „Zacny uczynek”. Jednocześnie przepraszam za moją nieobecność, lecz niestety inny bardzo ważny termin wymaga mojej obecności w Berlinie.

Szczególnie cieszy mnie uzasadnienie jury do przyznania mi tej zaszczytnej nagrody. W piśmie Przewodniczącego Fundacji, Pana Romana Żelaznego skierowanym do mnie trzydziestego pierwszego sierpnia tego roku jest to tak ujęte: „Dobra współpraca między Polską a Niemcami odgrywała ważną rolę. Pana zasługi są tu nie do pominięcia. Wymagają godnego wyróżnienia.”

Istotnie nie było podczas sprawowania mojego mandatu jako przewodniczącego Parlamentu Europejskiego drugiego kraju, który odwiedzałbym tak często jak Polskę i w którym angażowałem się tak intensywnie w rozwój dobrych stosunków z Niemcami.

Cieszę się, że Polska jest reprezentowana we władzach Parlamentu Europejskiego w osobie mojego następcy, dobrego przyjaciela, Profesora Jerzego Buzka i tym samym znalazła należne jej miejsce w samym sercu Europy.

Polkom i Polakom chciałbym podziękować, że po ogromie cierpień, których doświadczyli w tragicznej historii swojego kraju, nie stracili wiary w europejskich sąsiadów, szczególnie Niemców.

To, że dzisiaj jako Niemiec mogę odebrać tę Nagrodę, którą przede mną miał zaszczyt otrzymać jedynie były Prezydent Niemiec Richard von Weizsäcker, jest wielkim gestem symbolizującym cud pojednania i w imieniu wszystkich Niemców

chcę wyrazić swoją wdzięczność.

Oczywiście będę również w przyszłości pracował z pełnym zaangażowaniem na rzecz dobrych stosunków między Polską i Niemcami, porozumienia między narodami i dialogu międzykulturowego.

Fundację „Zacny Uczynek“ chciałbym zachęcić do kontynuowania tego rodzaju inicjatyw, jak przyznawanie tej dorocznej nagrody. Społeczeństwa potrzebują wzorców, aby docenione mogły być zacne czyny i pokazane było, co oznacza, czynienie dobra dla innych, gdyż – powtarzając za niemieckim pisarzem Erichem Kästnerem - „Nie ma niczego dobrego – chyba że się to samemu zrobi.”

Dziękuję Państwu z całego serca.

podziel się

Wydawca treści

comment-portlet

Wydawca treści