Wydawca treści

Po wydarzeniach KAS

Jan Paweł II i duchowy fundament jedności Europy

Relacja z konferencji

Wydawca treści

W dniach 11-12 czerwca odbyła się dwudniowa, międzynarodowa konferencja Fundacji Konrada Adenauera "Jan Paweł II i duchowy fundament jedności Europy", w której udział wzięli eksperci, politycy i przedstawiciele duchowieństwa. Konferencja rozpoczęła odczytaniem słowa wstępnego byłego kanclerza Republiki Federalnej Niemiec, dr. Helmut Kohla. Następnie referat wprowadzający wygłosił dr Hans-Gert Pöttering, przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera i były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, pt. "Egzystencjalne zagadnienia polityki europejskiej".

Następnym punktem w programie była dyskusja o roli papieża Jana Pawła II, jako współtwórcy europejskiej jedności i propagatora wartości europejskich. W centrum dyskusji stanęły wartości europejskie Jana Pawła II oraz rola chrześcijaństwa w budowaniu wspólnoty. Biorący udział w dyskusji byli zgodni co do fundamentalnej roli chrześcijaństwa w Europie. Ostatecznie chrześcijaństwo ukształtowało ludzkość i pomaga ludziom znaleźć drogę do wybaczenia. Bez wiary chrześcijańskiej brakowałoby "duszy europejskiej".

Karol Wojtyła został podczas konferencji przedstawiony nie tylko jako filozof, ale również jako antropolog, gdyż stawiał człowieka zawsze w centrum swoich idei. "Nie lękajcie się. Otwórzcie szeroko drzwi" - tymi słowami Jan Paweł II rozpoczął swój pontyfikat wiosną 1978 roku, jednocześnie rozpoczynając proces, który zakończył się upadkiem Żelaznej Kurtyny i zjednoczeniem Niemiec. Obecnie można uczyć się od Karola Wojtyły, jak apelować do serc Europejczyków aby skutecznie inspirować do zjednoczenia. Inspirację można budować przez nawiązanie do człowieczeństwa.

podziel się

Wydawca treści

comment-portlet

Wydawca treści

Wydawca treści