Wydawca treści

Konferencja

Jan Paweł II i duchowy fundament jedności Europy

Międzynarodowa konferencja pod honorowym patronatem Prezydenta RP, Pana Bronisława Komorowskiego

Konferencja odbywa się w związku z kanonizacją Jana Pawła II oraz 10 jubileuszem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Służyć ma popularyzacji myśli Jana Pawła II oraz jego koncepcji zjednoczenia Europy i antropologii politycznej.

Wydawca treści

Szczegóły

Program międzynarodowej konferencji

Jan Paweł II i duchowy fundament jedności Europy

Pod honorowym patronatem

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Bronisława Komorowskiego

Prosimy o potwierdzenie udziału

przez stronę: www.kas.pl/jp2-europa

Program

Środa, 11 czerwca

od 9.30Rejestracja uczestników

10.30 Otwarcie

Dr Christian Schmitz, Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce, Warszawa

10.35 Powitanie

Rolf Nikel, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce

Ks. Bp prof. Tadeusz Pieronek, b. Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, b. Rektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

_List od b. Kanclerza Niemiec dr. Helmuta Kohlado uczestników konferencji

10.55Wykład inaugurujący

Egzystencjalne zagadnienia polityki europejskiej

Dr Hans-Gert Pöttering, Poseł do PE, b. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera

11.30

Antropologiczny kontekst kryzysu europejskiego

Europa – chrześcijaństwo - współczesność

Prof. Rémi Brague, Uniwersytet Paris I Sorbona / Katedra Romano Guardiniego na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium

Spór o istnienie człowieka – wolność religijna jako antropologiczny klucz do rozumienia kryzysu Europy

Prof. Zbigniew Stawrowski, Dyrektor Instytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie / Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w warszawie

Moderacja:

Dr Christoph Böhr, Instytut Filozofii Wyższej Szkoły Filozoficzno-Teologicznej Heiligkreuz, Trewir

14.00

Antropologia polityczna Karola Wojtyły

Karol Wojtyła – filozof w sporze o człowieka w XX wieku

Ks. prof. Alfred Wierzbicki, Dyrektor Instytutu Jana Pawła II, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Obraz człowieka i jego polityczny wymiar u Karola Wojtyły

Prof. Rocco Buttiglione, Zastępca Przewodniczącego Parlamentu Włoch, Rzym

Dyskusja

Moderacja:

Dr Dominika Kozłowska, Redaktor Naczelna „Znak“, Kraków

16.15

Antropologia filozoficzna Karola Wojtyły

„Mogę być rozumiany tylko od wewnątrz” – Karola Wojtyły główne założenia myśli o człowieku

Dr Christoph Böhr, Instytut Filozofii Wyższej Szkoły Filozoficzno-Teologicznej Heiligkreuz, Trewir

Pojęcie godności ludzkiej u Karola Wojtyły

Ks. prof. Kazimierz Rynkiewicz, Katedra Filozofii, Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium

Dyskusja

Moderacja:

Dr hab. Arkadiusz Stempin, Wyższa Szkoła Europejska im. J. Tischnera, Kraków

18.00 Zakończenie pierwszego dnia obrad

Czwartek, 12 czerwca

09.00

Karola Wojtyły idee Europy

Koncepcja Europy w myśli Karola Wojtyły

Prof. Karl-Joseph Hummel, Dyrektor Instytutu Badawczego Komisji ds. Historii Współczesnej, Bonn

Niezłomny europejczyk – wizja polityczna i antropologia Karola Wojtyły

Dr Maciej Zięba OP, Dyrektor Instytutu „Tertio Millennio“, Warszawa

Dyskusja

Moderacja:

Dr Michał Gierycz, Centrum Myśli Jana Pawła II / Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

10.45

Europa na drodze samookreślenia

Czy kryzys Europy jest kryzysem europejskiej antropologii? Perspektywa Wschodu i Zachodu.

Ks. dr Oleh Kindiy, Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Lwów

Europejska antropologia i europejska polityka – obserwacja współczesności

Ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, b. Sekretarz Generalny COMECE, Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Dyskusja

Moderacja:

Dr Christoph Böhr, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Teologiczna Heiligkreuz, Trewir

12.15 Wykład kończący konferencję

Antropologiczne przekonania i zamęt polityczny: co może być drogowskazem naszego działania?

Kardynał dr Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski

13.00 Podsumowanie obrad

Dr Michał Łuczewski, Z-ca Dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa

13.15 Zakończenie konferencji

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne

(polski, niemiecki, angielski)

Patronat medialny:

TVP Info

Katolicka Agencja Informacyjna

Tygodnik Powszechny

Miesięcznik Znak

Foksal Eleven

podziel się

Wydawca treści

dodaj do kalendarza

miejsce

Pałac Prymasowski, ul. Senatorska 13/15, Warszawa

publikacje

List od b. Kanclerza Niemiec dr. Helmuta Kohla
pokaż więcej
Jan Paweł II i duchowy fundament jedności Europy
pokaż więcej
kontakt

Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437

Wydawca treści

Wydawca treści

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska