Po wydarzeniach KAS

Moralne aspekty kryzysu finansowego

z Stephan Georg Raabe

Konferenzeinführung

Wprowadzenie: Pan Dyrektor Stephan Raabe, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce