Wydawca treści

Po wydarzeniach KAS

Pogłębianie dobrych relacji polsko-niemieckich

Od 16 do 19 stycznia br. z wizytą w Gdańsku i Olsztynie przebywa dr Hans-Gert Pöttering, Przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera i b. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Wydawca treści

Na początku swojej trzydniowej podróży do Polski dr Hans-Gert Pöttering spotkał się z b. Prezydentem RP i laureatem Pokojowej Nagrody Nobla, Lechem Wałęsą, aby wymienić się z nim refleksjami na temat aktualnej sytuacji politycznej w Polsce, w Niemczech i w Europie. Przewodniczący Fundacji Adenauera wyraził ogromne uznanie dla zasług byłego Przewodniczącego "Solidarności" na rzecz demokratycznych przemian w Polsce w latach 80-tych XX w. Dodał też, że Lech Wałęsa, angażując się na rzecz demokracji i wolności w Polsce, odegrał razem z papieżem Janem Pawłem II ogromną rolę w procesie jednoczenia się Europy.

podziel się

Wydawca treści

comment-portlet

Wydawca treści