Wydawca treści

Po wydarzeniach KAS

Sposób na bezrobocie wśród młodych.

Dualny system szkolnictwa wyższego w Europie

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem dyskusji.

Wydawca treści

14 listopada 2016r. w Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec odbyła się debata pt. „Sposób na bezrobocie wśród młodych. Dualny system szkolnictwa wyższego w Europie” zorganizowana przez Ambasadę we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera oraz European Foudantion for Education (ECFR). Przedstawicielem ECFR był były burmistrz Stuttgartu, prof. Wolfgang Schuster. Celem debaty była prezentacja pozytywnych doświadczeń związanych z dualnym systemem kształcenia w Niemczech.

Oprócz prof. Schustera w debacie uczestniczyli: Bartłomiej Banaszak z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, Maria Montowska z Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, dr Ewa Gołębiowska ze Społecznej Akademii Nauk, oraz Wioletta Cichla z firmy SITECH sp. z o.o. W trakcie pierwszej części spotkania referenci przybliżali publiczności temat dualnego systemu kształcenia, prezentując zarówno doświadczenia, jak i plany reprezentowanych przez siebie placówek. Następnie odbyła się debata z udziałem publiczności, której moderatorem był prof. dr hab. Waldemar Czachur z Instytutu Germanistyki UW.

podziel się

Wydawca treści

comment-portlet

Wydawca treści

Wydawca treści