Wydawca treści

Po wydarzeniach KAS

Przyszłość Europy: protokół (ro)zbieżności

Czy rosnące podziały w Europie przekreślą szanse na dokończenie procesu integracji?

Materiały do debaty „Przyszłość Europy: protokół (ro)zbieżności”, która odbyła się 2 października 2014 r. podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie. Partnerami projektu są Centrum Stosunków Miedzynarodowych, Konfederacja Lewiatan oraz Fundacja Konrada Adenauera. Projekt współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2014”.

Wydawca treści

Po ponad 60 latach starań na rzecz zintegrowania Europy

Stary Kontynent pozostaje podzielony. Światowy kryzys

gospodarczy osłabił impet projektu europejskiego i mało

nie doprowadził do upadku strefy euro. Po 10 latach od

„wielkiego rozszerzenia” linia Wschód – Zachód („nowi”

i „starzy” członkowie) została zastąpiona nowymi podziałami,

wynikającymi z odmiennych uwarunkowań gospodarczych

i interesów politycznych poszczególnych

28 państw Unii Europejskiej.

podziel się

Wydawca treści

comment-portlet

Wydawca treści