Wydawca treści

Debata publiczna

Przyszłość Europy: protokół (ro)zbieżności

Europejskie Forum Nowych Idei

Fundacja Konrada Adenauera wspólnie z Centrum Stosunków Międzynarodowych i Konfederacją Lewiatan organizują debatę „Przyszłość Europy: protokół (ro)zbieżności” w ramach Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie.

Wydawca treści

Szczegóły

Celem projektu jest zdefiniowanie interesów, które prowadzą do podziałów na naszym kontynencie oraz wypracowanie wniosków i rekomendacji, jak sprostać trendom dezintegracyjnym i umacniać proces konsolidacji Europy.

Pomimo wieloletnich wysiłków na rzecz zintegrowania Europy, stary kontynent pozostaje podzielony. Kryzys zahamował rozszerzanie się strefy euro, o mało nie doprowadzając do jej załamania. Obok dotychczasowego podziału na Wschód i Zachód – kraje nowej i starej Unii – pojawił się nowy: na bogatą, oszczędnie gospodarującą środkami Północ i biedne Południe. Odmienne uwarunkowania gospodarcze wpływają na utrzymywanie się podziału na kraje szeroko wprowadzające zielone technologie i te, które nadal muszą wykorzystywać tradycyjne źródła energii. W napiętej sytuacji międzynarodowej uwidacznia się potrzeba zgody na prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz zapewnienie Europie niezależności energetycznej. Paneliści (przedstawiciele MSZ, polscy i zagraniczni pracownicy unijnych instytucji oraz eksperci) wraz z uczestnikami debaty (przedstawicielami administracji publicznej, biznesu oraz polskich i zagranicznych think tanków) będą dyskutować, jak zachować jedność pomiędzy krajami strefy euro a resztą państw UE, jak pogodzić potrzebę ograniczania wydatków budżetowych z koniecznością inwestowania w pobudzanie wzrostu gospodarczego oraz jak zachować równowagę między polityką przemysłową a klimatyczną. Debata (oraz opracowana specjalnie na jej użytek publikacja) będzie także dotyczyć możliwości realnego budowania Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE oraz unii energetycznej, postulowanej przez Polskę jako sposób na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Europy.

Informacje o debacie oraz pozostałych wydarzeniach EFNI można znaleźć na stronie www.efni.pl.

Projekt współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2014”

podziel się

Wydawca treści

dodaj do kalendarza

miejsce

Sopot

publikacje

Przyszłość Europy: protokół (ro)zbieżności: Czy rosnące podziały w Europie przekreślą szanse na dokończenie procesu integracji?
pokaż więcej
kontakt

Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437

Wydawca treści

Wydawca treści

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska