Wydawca treści

Po wydarzeniach KAS

Od małej do dużej Europy

60 lat Deklaracji Schumana a perspektywa Trójkąta Weimarskiego

28 kwietnia w Instytucie Zachodnim w Poznaniu prof. Henri Ménudier wygłosił wykład pod tytułem „Francja i zjednoczenie Europy. Katalizator i hamulec". Sprawozdanie z seminarium autorstwa Daniela Schultewoltera.

Wydawca treści

W ramach seminarium pod tytułem Od małej do dużej Europy. 60 lat Deklaracji Schumana a perspektywa Trójkąta Weimarskiego

wygłoszone zostały dwa odczyty. Po powitaniu gości przez dyrektora Fundacja Konrada Adenauera w Polsce Stephana Raabe i profesora Andrzeja Saksona z Instytut Zachodniego UAM swój półgodzinny wykład „Francja i zjednoczenie Europy. Katalizator i hamulec" wygłosił profesor Henri Ménudier, po nim profesor Bogdan Koszel z Instytutu Zachodniego rozważał„Perspektywy Trójkąta Weimarskiego”.

Sprawozdanie z seminarium jest dostępne w wersji niemieckiej.

podziel się

Wydawca treści

comment-portlet

Wydawca treści